Kongsvoll fjellhage historie

Kongsvoll fjellhage Minnestein Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Fjellhagens historie

Naturlig fjellhage på Dovrefjell

Fjellhagens historie

Kongsvoll fjellhage ble anlagt i 1992 av Simen Bretten som var styrer ved Kongsvoll biologiske stasjon. Dagens fjellhage er på ca. 8 dekar.

Anlegget erstattet da en fjellhage som ble opprettet ved jernbanestasjonen i 1924 av botanikeren Thekla R. Resvoll. I den opprinnelige hagen ble mange av fjellplantene plantet inn i hagen hvert år. I dagens hage vektlegges presentasjon av plantesamfunn i fjellet og de artene som forekommer naturlig.

Hagen ved jernbanestasjonen ble drevet av Universitetet i Oslo til 1975, da den ble overtatt av Universitetet i Trondheim. Overtakelsen hang sammen med opprettelsen av Kongsvoll biologiske stasjon. Forskningsstasjonen drives nå av NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie.

Thekla R. Resvoll (1871-1948)

I 1953 ble det reist et minnesmerke over den første fjellhagens grunnlegger T.R. Resvoll ved jernbanestasjonen. Resvoll var en av de første norske kvinner i akademia. Minnesmerket ble senere flyttet til den nyanlagte hagen. Minnesmerket er i kleberstein fra Sel, etter forbilde av en gravstein fra Vågå. Kunstneren var skolebestyrer Per Haugen, Dovre.

Kongsvoll fjellhage historie bilder

Kongsvoll fjellhage Fjellnøkkelblomst Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Kongsvoll fjellhage Fagerlemenmose Foto: NTNU Vitenskapsmuseet