Faktorer som påvirker høy fenotypisk diversitet i nordlige torvmoser (Sphagnum)

Taksonomi, systematikk, og evolusjonær historie:

Faktorer som påvirker høy fenotypisk diversitet i nordlige torvmoser (Sphagnum)

Torvmoser (Sphagnum) er representert med mange arter i Midt-Norge. Denne mose-slekta er taksonomisk problematisk på grunn av stor fenotypisk variasjon. 

Nylig utviklete metoder innenfor genom- og DNA-sekvensering (som Next Generation Sequencing, NGS) har bidratt til at vi kan få mye bedre forståelse for genetisk og fenotypisk variasjon. Jeg benytter disse metodene sammen med transplantasjons- og dyrkningseksperiment til å undersøke den genetiske basisen for morfologisk differensiering, lokal tilpasning og artsdannelse.

Sphagnum magellanicum er en torvmose med infraspesifikk fenotypisk polymorfisme.

Arten har to ulike morfer, assosiert med hhv. myrflater (vanligvis rød) 
og myrkanter (vanligvis grønn). (Foto: Kjell Ivar Flatberg).

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

PhD-stipendiat: Narcis Yousefi 

Veiledere:

Hans Stenøien 

Kristian Hassel

Prosjektstatus: Pågående

Prosjektstatus: Pågående

Prosjektets varighet: 09.2013 – 10.2017