En verden av plast

En verden av plast

Høsten 2015 utviklet NTNU Vitenskapsmuseet i samarbeid med rollespillfirmaet Alibier AS og marinbiolog Mali Skogen rollespillene "En verden av plast" og "Fuglereisen". Disse rollespillene ligger nå til fri nedlasting og benyttelse hos oss og kan brukes som et nyttig, lærerikt og spennende tillegg til undervisningen.

Rollespillene "En verden av plast" og "Fuglereisen". Foto: Martin Nielsen, Alibier AS

Begge rollespillene vil på en informativ, spennende og deltagende måte bevisstgjøre skoleklasser på hva marin forsøpling er og hvordan det oppstår, i tillegg til å gi dem et aktivt innblikk i hvilke konsekvenser marin forsøpling har for oss og andre vi deler verden med. I forlengelsen av dette er målet å engasjere elevene til å hindre marin forsøpling i sine egne hjem, og spre budskapet om hvor viktig det er å resirkulere og minske forsøplende forbruk.

Under følger en kort beskrivelse av hvert rollespill samt lenke til nedlastning av manualene til rollespillene.


"Fuglereisen" - passer for 1.-3. trinn

Rundt på havet seiler det mange fuglearter på vinden. Rollespillet lar elevene spille ut livene til
sjøfuglene langt kysten: På en leken og lærerik måte skal barna fly langt og lenge
gjennom vind og skyer for å finne den beste maten havet har å by på. Men er alt av maten de spiser like sunn?


"En verden av plast" - passer for 8.-10. trinn

I En verden av plast tas virkeligheten til det ekstreme – med bruk av virkemidler som konkurranse og gruppearbeid skal elevene kjempe sin vei til toppen. Men har alle her i verden lik oppfatning av toppen egentlig er og på hvilken måte spiller mekanismer i det forbrukersamfunnet vi lever i inn på marin forsøpling?

Kontaktperson

Kontaktperson

Lise Mariann Alsli
Telefon: 97198557
E-post: lise.alsli@ntnu.no

Digitalt undervisningsmatriell til skolen

Digitalt undervisningsmatriell til skolen

Publikasjonene "Spor" og "Bli med ut"

Tidsskriftet "Spor" og heftene "Bli med ut" gir spennende informasjon om arkeologi og naturhistorie skrevet på en engasjerende populærvitenskapelig måte. Perfekt for bruk i skolen.

Rollespillene "En verden av plast og "Fuglereisen"

Rollespillene vil på en informativ, spennende og deltagende måte bevisstgjøre skoleklasser på hva marin forsøpling er og hvordan det oppstår, i tillegg til å gi dem et aktivt innblikk i hvilke konsekvenser marin forsøpling har for oss og andre vi deler verden med. 

PlanteR

Artsutbredelsesmodellen planteR simulerer effekten av klimaendringer og beitetrykk på rødlista planter. Hva skjer med de sjeldne og truede ville plantene våre om klimaet i Norge blir varmere og våtere, eller om antall beitedyr, som elg og hjort, skulle øke kraftig?