Pressekontakter

Pressekontakter

Dette er en ekspertliste for journalister. Under finner du oversikt over forskere fra ulike fagområder ved NTNU Vitenskapsmuseet, som gjerne kan kontaktes av journalister for kommentarer.

Se også forskningsprosjekter, pågående doktorgradsarbeid og fylkesansvarlige for arkeologiske utgravinger for kontaktpersoner.

Savner du en ekspert på listen? Ta kontakt med kommunikasjonskoordinator Frid Kvalpskarmo Hansen.

Forskerne står oppført alfabetisk, etter etternavn.

 

Kaare Aagaard

Sommerfugler (også andre insekter)

Førsteamanuensis emeritus

 

Reidar Andersen

Museumspolitikk

Museumsdirektør

 

Jo Vegar Arnekleiv

Ferskvannsøkologi, fisk og bunndyr i ferskvann

Forsker emeritus

 

Gunnar Austrheim

Bevaringsbiologi, planteøkologi i ulike naturtyper

Professor

 

Torkild Bakken

Biologisk mangfold i havet, fisk, bunndyr i grunne og dype havområder

Førsteamanuensis

 

Mika Bendiksby

Artsavgrensning, biogeografi, DNA-strekkoding, evolusjon, karplanter, lav, molekylær systematikk

Førsteamanuensis

 

Birgitta Berglund

Gårdsbosetting og gravskikk i jernalder og middelalder, kleberstein og arkeologihistorie.

Professor emerita

 

Hein Bjartmann Bjerck

Steinalder, pionerbosetning, sjøfangst og marine fangstkulturer, hulemalerier, samtidsarkeologi

Professor

 

Terje Brattli

Museologi og kulturarvstudier, teoretiske perspektiver.

Førsteamanuensis

 

Axel Christophersen

byhistorie, middelalder, internasjonal kulturarv i konfliktområder

Professor

 

Jan Grimsrud Davidsen

Anadrome fisk (sjøørret, laks), vandringsatferd, fiskeøkologi

Forsker

 

Dag Dolmen

Amfibier, reptiler, snegler og muslinger i ferskvann

Førsteamanuensis emeritus

 

Torbjørn Ekrem

Insekter, evolusjonsbiologi, DNA-strekkoding, genetikk, biosystematikk

Professor

 

Kristian Hassel

Moser, alger, kalkalger, botanikk, økologi, biosystematikk og bevaringsbiologi

Professor

 

Eva Lindgaard

Bergkunst: helleristninger og -malerier og hulemalerier

Arkeolog/prosjektleder

 

Birgit Maixner

Arkeologi, jernalder og vikingtid, vikingtidens materielle kultur, handel og vareutveksling, handelsplasser, metallsøkerfunn, samlingsforvaltning på museum

Førsteamanuensis

 

Jon Anders Risvaag

Numismatikk (mynter og andre betalingsmidler). Mynt- og pengehistorie fra ca. år 1000 til ca.1650. Utmyntingsteknikk i middelalderen

Førsteamanuensis, dr.philos.

 

Birgitte Skar

Jeger-samlere i landskapet, stein- og bronsealder, stein teknologi, kulturmiljøanalyser, miljøovervåking, kulturarvsstudier.

Førsteamanuensis

 

Fredrik Skoglund

Marinarkeologi, skilting av skipsvrak, dypvannsarkeologi

Forsker

 

Arne Anderson Stamnes

Geofysiske metoder i arkeologien, bosetning i jernalderen

Stipendiat

 

Lars Fredrik Stenvik

Jernalder, jernframstilling, teknologihistorie, museumskunnskap

 Professor

 

Hans K. Stenøien

Evolusjonsbiologi, menneskets historie, biosystematikk

Professor

        

Terje Thun

Dendrokronologi, årringsanalyse

Førsteamanuensis

 

David Berg Tuddenham

Kulturminnevern i vann/ferskvann, verneteori, forskningshistorie

Forsker

 

Vibekke Vange

Hageplanter

Førstelektor

 

Frode Ødegaard

insekter (biller, bier, veps, maur, teger mm), artsmangfold, tropisk entomologi, bevaringsbiologi, fremmede arter, rødliste, kartlegging og overvåking

Førsteamanuensis