Dødelig handel - logo

Hornfugler. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Dødelig handel - hvordan ulovlig handel kan true arters eksistens

Dødelig handel - hvordan ulovlig handel kan true arters eksistens

Krypskyting av neshorn og elefanter er et økende problem og derfor har neshornet en sentral plass i utstillingen.

35.000 arter er vernet under konvensjonen om internasjonal handel med truede arter(CITES). Det er viktig med regulering av internasjonal handel med truede arter, og med levende ikke-truede arter, både av hensyn til bestandene og økosystemet i eksportlandet og i importlandet.

Tema i utstillingen er CITES, Svart marked, Faunakriminalitet og truete arter, Tømmer fra regnskog og Handel med planter – det er lov hvis du gjør det riktig. I utstillingen vises bla. hornfugler, apollosommerfugler, mungo og hvit jaktfalk. Det vises beslaglagt materiale av gjenstander, preparater m.m. som er utlånt fra Miljødirektoratet.

Utstillingen er et samarbeid med Miljødirektoratet, økonomisk støtte er gitt både fra Miljødirektoratet og DKNVS.

Bilder

Neshorn. Foto: Per Gätzschmann, NTNU Vitenskapsmuseet

Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

info

Her finner du utstillingen:

Inngangspartiet til Gunnerushuset. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Dødelig handel står i 2. etasje i Gunnerushuset, NTNU Vitenskapsmuseet.

Utstillingen passer godt for:

Litt eldre barn og voksne

Skoleopplegg:

Skoleopplegg mot ungdomsskolen og videregående skole

Vitenskapsmuseets utstillinger:

Se flere utstillinger, åpningstider og priser

Åpningstider

Åpningstider

Mandag stengt

Tirsdag - fredag: kl. 10 - 16
Lørdag-søndag: kl. 11 - 16

Billettpriser:

  • Voksne: 100 kr
  • Barn (6-16), studenter, honnør: 60 kr
  • Barn under 6 år: Gratis
  • Familiegruppe barn og voksne, maks 5 pers.: 300 kr
  • Grupper over 10 personer, ved samlet betaling: 90/50 kr
  • Årskort
  • Skoleklasser/barnehager med lærer, studentgrupper med underviser: Gratis
  • Funksjonshemmedes ledsagere: Gratis
  • ICOM, Ecsite, Norges museumsforbund: Gratis

Åpningstider på høytidsdager

» Arrangementer / Hva skjer?
» Omvisninger og foredrag
» Kontakt oss
» Her finner du oss