Fugleliv i Trondelag

  • Bilde av utstoppet tiur i dioramaet

  • Bilde av ulike fugler i fjæra

  • Bilde av ulike fugler i fjæra

Midlertidig stengt

NB! Denne utstillingen er midlertidig stengt. 

Trøndelagsdioramaet

Trøndelagsdioramaet

Museets, i sin tid, største monter ble åpnet til 200-årsjubileet for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 1960.

Det 14 meter lange dioramaet viser trøndersk fugleliv fra fjord til fjell. Monteren innholder 52 fuglearter fordelt i ulike landskap etter økologiske tilpasninger. 

Foto: NTNU Vitenskapsmuseet og Åge Hojem

Åpningstider og billetter

Åpningstider og billetter

Tirsdag - fredag: 10.00 - 16.00
Lørdag - søndag: 11.00 - 16.00

Museumsbutikken er i tillegg åpen mandager 10.00 - 16.00

Åpningstider på offentlige fridager

Planlegg og kjøp billett

Gunnerus sidebar

Her finner du utstillingen:

Inngangspartiet til Gunnerushuset. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Utstillingen står i Gunnerushuset på Kalvskinnet, NTNU Vitenskapsmuseet.

Skoleopplegg:

Ja, for barnehage, grunnskole og videregående skole.