Trøndelagsdiorama topp

Trøndelagsdioramaet. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Trøndelagsdioramaet

Trøndelagsdioramaet

Museets største monter ble åpnet til 200-årsjubileet for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 1960.

Det 14 meter lange dioramaet viser trøndersk fugleliv fra fjord til fjell. Monteren innholdt opprinnelig 52 fuglearter fordelt i ulike landskap etter økologiske tilpasninger. I tillegg var også fire mindre pattedyr montert inn.

Monteren var svært moderne for sin samtid. Det var tatt opp 32 forskjellige fugler på lydbånd, som ble gjengitt med kommentarer, samtidig med at innebygde lys pekte ut de syngende fuglene. Lyssettingen gav en illusjon av dag og natt. I dag er dioramaet uten lyd- og lyseffekter.

 

Åpningstider

Åpningstider

Utstillingene i museet er åpne:

Tirsdag - fredag: 10.00 - 16.00.

Lørdag - søndag: 11.00 - 16.00.

Museumsbutikken er åpen: 

Mandag - fredag: 10.00 - 16.00.

Lørdag - søndag 11.00 - 16.00.

Åpningstider på høytidsdager

» Arrangementer / Hva skjer?
» Omvisninger og foredrag
» Kontakt oss
» Her finner du oss