Skogen_logo

Foto: Per Gätzschmann, NTNU Vitenskapsmuseet

Den fantastiske skogen

OM LIVET I SKOGEN

Den fantastiske skogen

«Den fantastiske skogen» er en utstilling om livet i skogen, og hvordan vi kan ta vare på den. Skogen har et rikt biologisk mangfold og er full av naturgoder som vi mennesker har nytte av. I utstillingen får du vite mer om Bymarka i Trondheim og den boreale regnskogen i Midt-Norge. Du vil også få lære om hvordan det står til med skogsnaturen i Norge, og hva vi kan  gjøre for å sikre biologisk mangfold i skogen.

I Europa finnes boreal regnskog, eller kystgranskog, kun på kysten av Trøndelag og sør i Nordland. Her finner vi blant annet lavarter som er svært sjeldne. Regnskogen vår er en sårbar naturtype ikke mange kjenner, men som vi må ta godt vare på.

Bymarka er rik på naturgoder og har til alle tider vært viktig som Trondheims utmark. I utstillingen får du blant annet se et vikingsverd funnet ved Sommersetra.

Hva skjer når du dukker inn i skogens mikroverden? Hva skjuler seg i mosen?

I utstillingen kan du dykke ned i skogbunnen, studere bjørnedyrene, og få prøve deg som forskerspire. Visste du at bjørnedyr har fått navnet sitt fordi de går litt som en bjørn?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å sikre sosial og økonomisk utvikling, og samtidig stoppe klimaendringene og tap av biologisk mangfold innen 2030. Bærekraftig bruk og bevaring av skogen er avgjørende for å nå FNs bærekraftmål. I utstillingen får du lære mer om bærekraftsmålene og hvordan de bidrar til et bedre samfunn.

FN-sambandet har bidratt til utstillingen, og Artsdatabanken har bidratt med informasjon om rødlistene for arter og naturtyper.

Bilder_skogen

Scanning Electron Micrographs: Lasse Topstad, NTNU Vitenskapsmuseet
Foto: Øylov Cyvin, NTNU Vitenskapsmuseet

Åpningstider

Åpningstider

Utstillingene i museet er åpne:

Tirsdag - fredag: 10.00 - 16.00.

Lørdag - søndag: 11.00 - 16.00.

Museumsbutikken er åpen: 

Mandag - fredag: 10.00 - 16.00.

Lørdag - søndag 11.00 - 16.00.

Åpningstider på høytidsdager

» Arrangementer / Hva skjer?
» Omvisninger og foredrag
» Kontakt oss
» Her finner du oss