Campus Kalvskinnet

Skråfotofix NTNU Vitenskapsmuseet
 
Campus Kalvskinnet kan hevdes å være NTNUs mest sentrale campus og ligger omtrent midt i bykjernen av Trondheim. 

NTNU Vitenskapsmuseet har sitt hovedsenter her med utstillingersamlinger, museumsadministrasjon og tre av seksjonene. Fagseksjonene ved museet; Institutt for arkeologi og kulturhistorie, og Institutt for naturhistorie, driver forskning og undervisning her. Ansatte er også ansvarlig for veiledning av master-, og doktorgradstudenter på sine fagfelt. På campusen holdes det forelesninger, materialkurs, ekskursjoner, feltkurs, seminarer og det er anledning for arkeologistudenter å få delta på arkeologisk feltarbeid i feltsesongen. Vitenskapsmuseets arkiv, samlinger og utstillinger er også tilgjengelige for bruk av studentene i studiene. 

Masterstudenter får sin egen arbeidsplass i en egen bygning like ved Vitenskapsmuseet, blant studentene kalt "Det ensomme fengsel". Her finner du også en pc-sal. 

Studenter i arkeologi og biologi

Arkeologistudiet er et samarbeid mellom Universitetets Institutt for historiske studier og Institutt for arkeologi og kulturhistorie ved Vitenskapsmuseet. Dette er et lite og tett studiemiljø der lærerne er lett tilgjengelig, og ekskursjoner og feltkurs bidrar til at studentene blir godt kjent. Linjeforeningen for arkeologi heter Theodor og arrangerer både faglige og sosiale sammenkomster, studieturer og utgir tidsskriftet Theodora.

Fakultet for naturvitenskap, tilbyr Institutt for naturhistorie et 2-årig masterprogram i biologi. Masterstudentene vil ha veiledere og undervisning på Kalvskinnet og Gløshaugen Campus. Det holdes forelesninger, materialkurs, ekskursjoner, feltkurs, seminarer og det er anledning for mulig feltarbeid ved forskningsstasjoner på Norges kyst, Dovre, Tanzania og Svalbard. Laboratoriene er utstyrt med den nyeste teknologien innen feltet. Miljøet på biologistudiet er bra, og som ny student har du mulighet til å delta på en rekke organiserte og litt mindre organiserte aktiviteter. I tillegg har realfagstudenter i biologi, bioteknologi og kjemi har felles linjeforening som heter Volvox & Alkymisten.  

Bygninger

Bygninger

Campus Kalvskinnet er en samling av flere bygg delt inn i funksjoner. Schøninghuset rommer museets administrasjon, laboratorier, arkiv, magasin og verkstedbygning for utstillingsproduksjon og taksidermi. Museets store utstilling av unik kirkekunst er også plassert her.

Gunnerushuset, med sin lettkjennelige gule fasade, ble utvidet etter 1960 og rommer nå Gunnerusbiblioteket med sine lesesaler, museumsutstillingermuseumsbutikken og de ansattes kontor. Biblioteket er Norges eldste vitenskapelige bibliotek og fokuserer på litteratur om arkeologi, botanikk, zoologi og andre naturvitenskapelig litteratur. Gunnerushuset huser også stiftelsen DKNVS (Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab).   

Suhmhuset, eller "høymagasinet" i Elvegata 6, huser NTNU Vitenskapsmuseets middelalderutstilling og et auditorium der det arrangeres populærvitenskapelige foredrag for allmennheten. 

"Det ensomme fengsel" er masterstudentenes egen bygning med PC-sal og kontorplasser. 

Les mer om bygningene 

Finn fram på Campus

Bygninger

 

 

 

 

Gunnerusbiblioteket

 

"Det ensomme fengsel" (venstre bygning) Foto Tor H Monsen Universitetavisa