Bygninger

Bygninger

NTNU Vitenskapsmuseet har tre hovedbygninger på sitt område på Kalvskinnet i Trondheim sentrum, i tillegg til verksteds- og lagerlokaler.

 De tre bygningene er oppkalt etter de tre stifterne av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab: Gunnerus, Schøning og Suhm.

Gunnerushuset

Gunnerushuset.Historikk: Bygget i flere perioder, den eldste delen 1864 – 66. Hoveddelen ut mot Erling Skakkes gate (med de fire store utstillingssalene) ble bygget ca 1880-1905. Kontorfløyen (med Forhistorisk utstilling i 3.etasje) ble tatt i bruk i 1930. De eldste delene av bygget er vedtatt fredet av Riksantikvaren, både eksteriør og interiør, se Landsverneplan for Kalvskinnet.
 
Gunnerushuset er tegnet av domkirkearkitekt E.C.B. Christie m.fl. og bygget i 1868 i en enkel nyromansk stil med jevnt grupperte, smale rundbuevinduer.
 
I det framskutte midtpartiet (mot Erling Skakkes gate) finner vi det tidligere inngangspartiet, innrammet av klebersøyler. Den nåværende inngangen er inn mot museumsområdet, fra Gunnerusgata.
 
Byggherre i 1868 var Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.
 
Utbyggingen skjedde etappevis over en lengre periode, noe som nå avspeiles i at de ulike byggetrinn har fått ulike fargetoner i fasaden.
 
Bygningen huset opprinnelig både bibliotek, museumsutstillinger og de ansattes kontor, men etter 1960 vokste omfanget av virksomheten slik at bygningsmassen måtte utvides.
 

Schøninghuset

Schøninghuset.Schøninghuset består av flere bygninger som tidligere var produksjonslokaler for E. C. Dahls bryggeri. Museet kjøpte bygningene etter at bryggeriet flyttet sin virksomhet, og på 1970-tallet ble lokalene bygget om til kontorlokaler for museets ansatte og til laboratorier og magasiner.
 
I 2005 ble deler av bygningen oppgradert og også tatt i bruk av museets administrasjon. 
 

Suhmhuset

Suhmhuset.Suhmhuset, eller "høymagasinet" i Elvegata 6, ble i forrige århundre benevnt "Fouragemagasinet". Det nåværende murverket er oppført i 1847 etter at en laftet bygning med samme funksjon brant ned i november 1844.
 
Dette første magasinet ble sannsynligvis reist i 1805. Bygningen er nå fredet. Suhmhuset ligger inngjerdet sammen med museets øvrige bygninger og inneholder blant annet en middelalderutstilling som er åpen for publikum.
19 sep 2017