Bronsealderen i Midt-Norge

 • Randlistøks.

  Randlistøks med lave randlister og kraftig utsvaiet egg. Eggen er slipt opp i nyere tid. Lengde 15 cm. Funnet i 1905 i Fevåg i Bjugn, Sør-Trøndelag. Eldre bronsealder periode I.

   

   

   

 • Massiv skafthulløks.

  Massiv skafthulløks. Lengde 17,5 cm, vekt 1,675 g. Ornamentert med spinkle linjer og punkter på den ene smalsiden og på bredsidene. Funnet i en bekk på Viset i Ålvundfjord, Møre og Romsdal. Eldre bronsealder periode I.

 • Beltekrok med rund plate.

  Beltekrok med rund plate på ca. 3 cm i diameter. Ornamentert med fire innbyrdes forbundne spiraler, som nesten slitt bort. Funnet i en hellekiste med jordfestebegravelse i en liten røys på Revlan i Frosta, Nord-Trøndelag. Eldre bronsealder periode II.

 • Dolk.

  Dolk fra Toldnes i Inderøy, Nord-Trøndelag. Dolken ble funnet sammen med en liten øks (celt) og ubrente knokler ved utgravning av en stor røys i 1879. Eldre bronsealder periode III.

 • To sverd.

  Øverst: Sverd fra Stiklestad i Verdal, Nord-Trøndelag. Festet har vært av organisk materiale. Trolig offerfunn i vann. Funnet i 1897 ved bredden av Verdalselven. Nederst: Sverd med løs festeknapp. Festet har vært av organisk materiale. Funnet i en røys sammen med en øks (celt) og en fibula (nål). Gjenstandene ble utgravd i 1879 av Karl Rygh. Fra Toldnes i Inderøy, Nord-Trøndelag. Begge sverdene er ca. 53 cm lange. Eldre bronsealder periode III.

 • To nåler.

  Øverst: Fibula (nål) med smalt timeglassformet hode og spiraler i hver ende, lengde 11,5 cm. Fra en mannsgrav på Toldnes i Inderøy, Nord-Trøndelag. Eldre bronsealder periode III. Nederst: Nål med dobbelt spiralhode. Nålen er nå ca. 11 cm lang. Funnet i en røys på Gjørv i Inderøy, Nord-Trøndelag. I samme grav lå også en liten belteplate. Eldre bronsealder periode II.

 • To kniver.

  Øverst: Enegget fullgrepskniv funnet i en steinrøys på Toldnes i Steinkjer, Nord-Trøndelag. Eldre bronsealder periode II. Nederst: Enegget kniv med rammegrep, 11,7 cm lang. Funnet under rydding av gravrøys på Skåren i Vennesund, Sømna i Nordland. Eldre bronsealder periode III.

 • Spydspiss av bronse.

  Spydspiss av bronse, en av Nord-Europas største, 58 cm lang, falen er 20,5 cm. Falen og bladet er ornamentert med meanderbord og konsentriske halvsirkler. Funnet på Hoddøy i Namsenfjorden. Offerfunn fra yngre bronsealder periode V.

 • Armringer av gull.

  Armringer av gull med skålformede avslutninger. Ringen til venstre er fra Sandneseng i Nærøy, Nord-Trøndelag, ringen til høyre er funnet i 1915 på Langli i Steinkjer, Nord-Trøndelag. Begge funnet enkeltvis i myr. Offerfunn fra periode IV–V.

 • Armringer av gull.

  Armringer av gull. Metallet er spaltet i endene og rullet opp i spiralformede avslutninger. Ringen til venstre er fra Strand i Hitra, Sør-Trøndelag. Funnet ved opprensking av en gammel veigrøft. Ringen til høyre er fra Leiknes, Hemnskjel i Snillfjord. Funnet i en dynge av småstein fra en utgravd kjeller. Begge funnet enkeltvis. Offerfunn fra yngre bronsealder periode V.

 • Ringer og øks.

  Til venstre på bildet: To ringer med vridd ornamentikk, såkalte wendelringer. En av ringene er strukket ut av form. Funnet da plogen trakk den opp av jorden. Sammen med ringene fant man en liten øks (celt). Funnet i myr. Offerfunn fra Gyl i Tingvoll, Møre og Romsdal. Yngre bronsealder periode VI.

 • Detaljebilde av lås på halsring.

  Låsen på en av halsringene fra Gyl, Tingvoll, Møre og Romsdal.

Bronsealderen i Midt-Norge

Bronsealder i Midt-Norge

Billedserien viser et lite utvalg av bronsegjenstander fra Midt-Norge. De finnes alle i Vitenskapsmuseets utstilling. Både gravfunn og offerfunn er representert.

I Midt-Norge er gravene fra bronsealder røyser med større eller mindre steinkister. Generelt er det jordfestegraver i eldre bronsealder og branngraver i yngre bronsealder. Norges største utgravde gravplass ligger på halvøya Toldnes på Inderøy i Nord-Trøndelag. I årene 1879–1880 og igjen i 1905–1906 foretok Vitenskapsmuseets leder Karl Rygh en rekke undersøkelser av røyser i området rundt gårdene Toldnes og Holan. Utgravningene som Rygh foretok for mer enn 100 år siden er ennå de eneste reelle forskningsgravningene foretatt av et røysgravfelt fra bronsealder i Midt-Norge. I alt gravde Rygh ut 23 røyser på disse to gårdene.

Offerfunn er generelt funnet i våtområder/myrer som for eksempel gullringene, men det finnes også offerfunn på tørt land, som den store spydspissen fra Hoddøy i Nord-Trøndelag. To av våre største offerfunn kommer fra Stavå i Oppdal og Gunnesøy i Rennebu. Stavå er «fundet i "mælekanten" ved et eldre leje for Stavåen, en liten sideelv til Orkla». Gunnesøy er funnet ved den lille elven Gautvella.

Bronsealderen er tiden mellom ca. 1700–500 f.Kr. Perioden oppdeles i eldre bronsealder (1700–1100 f.Kr.) og yngre bronsealder (1100– 500 f.Kr.). Hver av disse periodene deles igjen inn i tre perioder: eldre bronsealder: periode I (1700–1500 f.Kr.), periode II (1500–1300 f.Kr.) og periode III (1300–1100 f.Kr.). Yngre bronsealder: periode IV (1100–950 f.Kr.), periode V(950–800 f.Kr.), periode VI (800–500 f.Kr.).

Av: Preben Rønne, førsteamanuensis ved NTNU Vitenskapsmuseet. 
Foto: Per E. Fredriksen, NTNU Vitenskapsmuseet