Ringve botaniske hage

Ringve botaniske hage

Ringve botaniske hage ligger på Lade i Trondheim. Hagen er åpen hele året, og det er gratis inngang.

Foto: Vibekke VangeHagen er et sted du kan oppleve et mangfold av planter, busker og trær, finne inspirasjon til egen hage eller bare nyte blomsterprakten og slappe av.

Plantene i botanisk hage er levende samlinger som brukes til forskning, undervisning og bevaring av truete planter. Samtidig formidler hagen kunnskap om det botaniske mangfoldet og om plantenes betydning for mennesker og dyr. Plantene i botanisk hage er derfor både utstilling og vitenskapelig samling.

Les mer om hagen her.


Besøk hagen

Besøk hagen

Hagen er alltid åpen og gratis

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Utforsk hagen på nett

Utforsk hagen på nett

Kartutsnitt som viser Ringve botaniske hage.