• Treskjærerens redskaper. Figurskjæring i tre har en langtradisjon i Norge. En del av den historiske figurskjæringen var knyttet til religiøse og mytologiske symboler for utsmykking av kirker.

   

 • Midt i museets kirkesamling: Kopien av Mære-madonnaen tar form. Originalen er laget i furu, men treskjæreren Boni Wiik har valgt lind som emne for kopien. 

 • Den originale madonnaen ligger på et konserveringsbord i utstillingen. Fra høyre: treskjærer Boni Wiik, malerikonservator Daniela Pawel og malerikonservator Svein A. Wiik

 • Teamet bestod av en forsker, en treskjærer og en maler. De forstod at prosjektet kunne bli komplisert, men visste likevel at det ville bli et fantastisk resultat.

 • Undersøkelsen av originalskulpturen viser at både treverk og farger har endret seg mye i løpet av rundt 770 år. Daniela Pawel og Svein A. Wiik studerer fargelagene på skulpturen.

 • Nærbilde av madonnaens hode. Inkarnatene, hudfargene er ikke lenger synlige, men stort sett bevart under nåværende maling.

 • Kopien blir stadig mer lik originalen.

 • Det var viktig for kunstneren at skjæringen kunne utføres, med originalen rett ved siden av. Dette var bare mulig på museet og kirkesamlingen ble valgt som et egnet sted for kopieringen. Det gav i tillegg inspirasjon og et videre perspektiv.

 • Arbeidet krever konsentrasjon.

 • Alle mål må stemme overens med originalen.

 • Det nærmer seg slutten på et møysommelig verk.

 • En staselig madonna. Det nesten ferdige resultat er snart klar for fargesetting.Høsten 2012 satte billedhogger Boni Wiik i gang med et spennende prosjekt – midt i NTNU Vitenskapsmuseets Kirkesamling. Målet var å fremstille en kopi av middelalderskulpturen av Maria med barnet, som frem til 1878 hadde stått i Mære kirke, Sparbu i Nord-Trøndelag. Originalen er laget av furu og er dendrokronologisk datert til 1241. Museets malerikonservator, Daniela Pawel, bistod med sin fagkunnskap arbeidet med kopieringen.

I dag er kopien på plass i Mære kirke, slik meningen var den gang initiativtaker Ole Andreas Gjørv tok kontakt med Bodil Østerås ved Egge Museum. Sammen med Kolbein Dahle og Johannes Brandtzæg utgjorde de Mære sokneråds arbeidsgruppe. En ny Mære-madonna, svært lik den gamle, er på plass i kirken etter 135 år!    

Tekst Aud Beverfjord: NTNU Vitenskapsmuseet.
Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.