Bakgrunn

Bakgrunn

Kulisteinen

Runeinnskriften på Kulisteinen, som dateres til det tidlige 1000-tallet, betegnes som Norges dåpsattest fordi det er første gang vi kjenner til at navnet "Norge" er brukt på norsk jord.

Kjempeblekksprut 

Hele fire kjempeblekkspruter har drevet i land i Trondheimsfjorden. Hva er det med fjorden som gjør at de dukker opp her?

DNA-strekkoding

På tilsvarende måte som varer i butikken har en unik strekkode, har artene i naturen som regel en unik signatur i sitt arvestoff. DNA-strekkoding – ofte kalt DNA-barcoding - utnytter likheter i organismers arvestoff til identifisering av arter.

Insekter i juletrær

Småkrypene i treet er like naturlige som treet selv og noe vi må regne med når vi tar naturen med inn.