Artsdannelse hos torvmoser (Sphagnum)

Taksonomi, systematikk, og evolusjonær historie:

Artsdannelse hos torvmoser (Sphagnum)

– en test av hypotesen «artsdannelse ved genflyt» innenfor den artsrike torvmoseslekta

Hvordan nye arter dannes er en av de mest grunnleggende biologiske prosessene som har fascinert mennesker de siste 200 år. Torvmoser (Sphagnum) er den viktigste torvprodusenten og karbonfangeren i boreale landområder, og det å forstå torvmosenes mangfold, utvikling og økologiske rolle er av stor viktighet. 

Torvmosearter er kjent for å ha stor morfologisk variasjon, og utseendet varierer med voksestedets lysforhold, pH, fuktighet etc. Å skille artene fra hverandre kan derfor ofte være vanskelig. I tillegg er torvmoser kjent for å hybridisere med hverandre. Vår hypotese er at genflyt mellom arter er ganske vanlig hos torvmoser.

Vi vil bruke RADseq-markører til å estimere genflyt innen og mellom arter. Vi forventer at prosjektet vil gi svar på noen av de grunnleggende biologiske spørsmålene knyttet til hvordan biodiversitet oppstår og arter dannes.

11 feb 2017

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

PhD-stipendiat: Olena Meleshko

Førsteamanuensis Kristian Hassel, prosjektleder og veileder. Professor Hans K. Stenøien, veileder.

Prosjektstatus: Pågående

Prosjektstatus: Pågående

Prosjektets varighet: 07.09.2016-07.09.2020

Samarbeidspartnere:

  • Prof. Christian Brochmann, Universitetet i Oslo
  • Prof. Jonathan Shaw, Duke University, USA
  • Forsker Peter Szövényi, University of Zurich, Switzerland
  • Forsker Dorothée Ehrich, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske Universitet

Finansiering: Norges forskningsråd, FRIMEDBIO