• Hertug Skules gravstein. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet
  1. Hertug Skules gravstein

  I krypten under Nidarosdomen finnes Norges største samling av middelalderske gravsteiner. Blant dem finnes fragmenter av Skule Bårdssons gravstein. 

   

   

   

 • Nærbilde av Hertug Skules gravstein. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet


  Personen på gravsteinen har en hertugkrone på hodet, noe som støtter teorien om at det virkelig er hertug Skules gravstein. Skule styrte en tredjedel av Norge under kong Håkon Håkonsson. I 1239 gjorde Skule opprør, til tross for at kong Håkon var gift med Skules datter, Margrete. Skule lot seg krone til konge, men ble drept bare et halvt år etterpå. Gjennom Margrete og Håkon Håkonsson ble hertug Skule en av stamfedrene til den norske kongsætten i middelalderen.

 • Hertug Skules gravstein. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet


  Adresse: Nidarosdomen (Bispegata 11)
  Besøksinfo: Krypten er åpen i perioden juni – august. I lavsesong må man bestille omvisning. Åpningstider september – mai: mandag-lørdag 9-14 og søndag 9-16. Åpningstider juni – august: mandag – fredag 9-18, lørdag 9-14 og søndag 9-17. Billettpris 90/40.
  Nettside

   

 • Ruinen i Trondheim folkebibliotek. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet
  2. Steinkirken under Folkebiblioteket

  Kirkeruinen under Trondheim folkebibliotek har siden slutten av 1800-tallet vært kjent som Olavskirken, som skal ha blitt bygget der Olav den hellige ble ført i land etter å ha blitt drept på Stiklestad. Det er en tolkning som er blitt usikker ettersom kunnskapen er blitt større. Nå vet en ikke med sikkerhet hvilken kirke ruinene stammer fra. Det man imidlertid vet, er at kirken under biblioteket er identisk med den som fransiskanerne overtok en gang på 1300-tallet og som brant i bybrannen i 1532. "Det gamle rådhus", den gamle fløyen av biblioteket, er fra 1700-tallet. 

  Adresse: Peter Egges plass 1 
  Besøksinfo: Hovedbiblioteket er åpent mandag-fredag 9-18 og lørdag 11-16. Gratis inngang
  Nettside

   

 • Krypten i Søndre gate Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet
  3. Den virkelige Olavskirka?

  Ruinen av en steinkirke under Sparebank 1 Midt-Norge, rett over gata for Folkebiblioteket, kan derimot være Olavskirka. I 1970-1971 avdekket arkeologiske utgravinger i Søndre gate spor etter menneskelig aktivitet fra 900-tallet og utover. Det mest oppsiktsvekkende funnet var ruinen av ei steinkirke fra ca. 1160 som var i bruk inntil den brant ned en gang mellom 1430 og 1531. Under kirkeruinen ble det funnet rester av en trebygning fra første halvdel av 1000-tallet, og denne trebygningen kan være rester etter den eldste Olavskirken. Tidligere mente en at ruinene i bankens kjeller var rester etter Gregoriuskirken, men nyere tolkninger tyder altså på at det var her St. Olavs lik ble oppbevart den første natten etter at han var blitt fraktet fra Stiklestad. 
  Adresse: Søndre Gate 4
  Åpningstider: Sparebankkvartalet er åpent i bankens åpningstid og det er gratis inngang. 
  Nettside

   

 • Kulisteinen. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet
  4. Kulisteinen

  I Suhmhuset hos NTNU Vitenskapsmuseet kan en se «Norges dåpsattest». På Kulisteinen fra tidlig 1000-tall står navnet "Norge". Det er første gang som vi kjenner til at navnet er brukt på det som vi i dag kaller Norge På steinen står det med norrøne runer at den ble reist da kristendommen hadde vært «12 vintre i Norge», og slik daterer den også skiftet fra den gamle religionen. Kulisteinen ble i 2012 innlemmet i UNESCOs Memory of the world-liste.
  Adresse: Erling Skakkes gt. 47a
  Åpningstider: Tirsdag – fredag: kl. 10– 16Lørdag – søndag: kl. 11– 16. Billettpris 60/gratis for barn.
  Nettside

 • Myntverkstedet i Erkebispegården. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet
  5. Myntverkstedet i Erkebispegården

  Museet Erkebispegården har Europas eneste bevarte myntverksted fra 1400-tallet. Verkstedet er unikt fordi det er usedvanlig godt bevart og viser alle de ulike arbeidsstasjonene en hadde for å kunne produsere ferdige mynter. 

   

 • Tilbake Miniatyr av myntverkstedet i Erkebispegården. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet


  Det flotte flisgulvet kom fram etter arkeologiske utgravinger på 1990-tallet, etter at en katastrofal brann i 1983 ødelagte store deler av Erkebispegården.

   

 • Myntverkstedet i Erkebispegården. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet


  Adresse: Kongsgårds gate 1b
  Besøksinfo: Åpningstider september – mai: tirsdag-fredag 11-14, lørdag 11-15 og søndag 12-16. Åpningstider juni – august: mandag – fredag 10-17, lørdag 10-15 og søndag 12-16. Billettpris 90/40. 
  Tips: Kjøp kombibillett for Nidarosdomen, Erkebispegården og Riksregaliene.
  Nettside

 • Krusifiks fra Posthusskatten. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet
  6. Posthusskatten

  I middelalderutstillingen hos NTNU Vitenskapsmuseet er sølvskatten fra «Posthustomta» i Dronningens gate i Trondheim utstilt. Den ble antagelig gravd ned i jorda omkring 1030 e.Kr., like før eller etter slaget på Stiklestad. Totalt omfatter skatten 964 sølvmynter fra ulike land. Flere av myntene er delt i mindre biter, noe som viser at myntenes sølvverdi var det vesentlige. Funnet ble gjort i forbindelse med en utvidelse av Posthuset i Midtbyen i Trondheim i 1951. De ble funnet sammen med to krusifikser og to sølvlenker. De to krusifiksene er utstilt.
  Adresse: Erling Skakkes gt. 47a
  Åpningstider: Tirsdag – fredag: kl. 10– 16 Lørdag – søndag: kl. 11– 16. Billettpris 60/gratis for barn.
  Nettside

 • Rester av brokar på elvebunnen ved Elgeseter bru. Foto Øyvind Ødegård, NTNU Vitenskapsmuseet
  7. Norges lengste bro fra middelalderen

  Hvis en står på nåtidens Elgeseter bru, kan en se tydelige spor etter en tidligere bro i elva under. I 2009 fikk NTNU Vitenskapsmuseet datert tømmeret, som viste seg å være fra 1260-tallet. Middelalderens Elgeseter bru lå omtrent der den ligger i dag, fra 1100-tallet og fram til 1680-årene. 
   

 • Rester av brokar på elvebunnen ved Elgeseter bru. Foto Øyvind Ødegård, NTNU Vitenskapsmuseet


  Trebrua var trolig nærmere 150 meter lang, noe som gjorde den til Norges desidert lengste bru i middelalderen. Begge de to lengste norske bruene i middelalderen fantes faktisk i Trøndelag. Den nest lengste gikk ut til Steinvikholmen.

  Adresse: Elgeseter bru
  Åpningstider: Alltid. Gratis.

 • Sverresborg. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet
  8. Kong Sverres borg

  Sverresborg Trøndelag Folkemuseum er bygd opp rundt ruinene av kong Sverres borg, Sion. Den var landets første borg med en stor ringmur av stein omkring, en såkalt ”ringborg”, og bygd i 1182-83. 

   

 • Sverresborg. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet


  Kong Sverre var leder for birkebeinerne, og som konge gjennom 25 år satte han betydelige spor etter seg. Blant annet la han grunnlaget for en ny kongeætt, Sverreætten, som regjerte fram til unionen med Danmark. Ættens våpenskjold er utgangspunkt for Norges riksvåpen, en løve i gull på rød bunn.
  Adresse: Sverresborg Allè 13 
  Åpningstider: Åpent tirsdag - fredag 10- 15 og lørdag - søndag 12 – 16. Priser 110/55.
  Nettside

   

 • Munkholmen. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet
  9. Munkholmen

  Munkholmen er en liten holme som ligger i Strindfjorden rett utenfor Trondheim. Holmen ble tidlig brukt som rettersted der bl.a. Olav Tryggvasson satte hodene til Håkon jarl og trellen Kark og på nidstang. Omkring år 1100 ble det opprettet et Benediktinerkloster på holmen. Restene av munkenes spisesal, «refektoriet», er fortsatt bevart i form av et flott hellelagt gulv, og kan ses bak Kommandantboligen. 

 • Munkholmen. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.


  Fra 1660 og fram til nyere tid har Munkholmen vært viktig i forsvaret av Trondheim. Det store sentraltårnet fra 1670-årene står fortsatt og rester etter murer, kanonstillinger og oppholdsrom for soldater kan fortsatt sees. Munkholmen var statsfengsel i perioden 1680-1850.
  Adresse: Munkholmen 
  Båttider: 20. mai til 31. mai – kl 10.00-16.00 Priser 80/45
  Nettside m/båttider

1. Hertug Skules gravstein

2. Steinkirken under Folkebiblioteket

3. Den virkelige Olavskirka?

4. Kulisteinen

5. Myntverkstedet i Erkebispegården

6. Posthusskatten

7. Norges lengste bro fra middelalderen

8. Kong Sverres borg

9. Munkholmen


Tekst: Professor Axel Christophersen og kommunikasjonsleder Tove Eivindsen
Bilder: Åge Hojem/Øyvind Ødegård

Kontaktperson: Professor Axel Christophersen, NTNU Vitenskapsmuseet (telefon 73 59  09 91, mobil 91 89 71 39)