Produksjonslaboratorium (Knowledge Discovery Lab)

Produksjonslaboratoriumet brukes til produksjonsrelatert forskning og utdanning innen blant annet databaser, "OnLine Analytical Processing (OLAP), data mining og Artifical Intelligence (AI). Laben brukes av forskere og studenter på ph.d.-nivå.
Produksjonslaboratoriumet

ma, 12 jun 2017 10:53:46 +0200