×

Historia om MONS

Historia om MONS

Møte om norsk språk (MONS) vart første gong arrangert i Bergen i 1985. Sidan har konferansen vorte halden annakvart år på rundgang mellom dei norske universiteta med fagmiljø i norsk/nordisk språkvitskap.

1 Bergen           15.–17.11.1985
2 Trondheim        13.–15.11.1987
3 Tromsø  17.–19.11.1989
4 Oslo 15.–17.11.1991
5 Kristiansand  12.–14.11.1993
6 Bergen  23.–25.11.1995
7 Trondheim 20.–22.11.1997
8 Tromsø  18.–20.11.1999
9  Oslo 22.–24.11.2001
10 Kristiansand 20.–22.11.2003
11 Bergen  17.–19.11.2005  
12 Stavanger  22.–24.11.2007
13 Trondheim  26.–28.11.2009
14 Tromsø   24.–26.11.2011
15 Oslo  21.–23.11.2013
16 Kristiansand 25.–27.11.2015
17 Bergen  22.–24.11.2017     
18 Trondheim 27.–29.11.2019     

 

Takk til Svein Lie, som har sendt oss dette oversynet.