Konferanse, Trondheim 2019

Møte om norsk språk – MONS

MONS – Møte om norsk språk – 18 blir arrangert i Trondheim 27.–29. november 2019 på Radisson Blu Royal Garden HotelInstitutt for språk og litteratur (ISL) og Institutt for lærartudanning (ILU) ved NTNU Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet står for arrangementet.

MONS er den største konferansen for utforsking av norske språk og det viktigaste forumet for utveksling av resultat, idear og synspunkt knytte til forsking på norske språk uavhengig av særdisiplin og teoretisk retning. Konferansen har vorte halden annakvart år sidan 1985 og vender seg til forskarar og masterstudentar.

Konferansen byrjar onsdag ettermiddag og sluttar med lunsj fredag. Deltakarane tingar rom sjølve; dei som vil bu på konferansehotellet, kan bruke NTNUs avtalekode 59364.

VI har i år fire inviterte føredragshaldarar som til saman viser breidda i forskinga på norsk språk:

Viktige datoar

30.6. Frist for å føreslå dugnadsgrupper

12.8. Frist for å sende inn ordinære samandrag

31.8. Tilbakemelding på samandrag

2.9. Påmeldingsfrist (påmelding seinare er mogleg, men dyrare)

Rett før MONS arrangerer LIA-prosjektet (Language Structure made Accessible) sluttseminar same stad, så det ligg vel til rettes for å få med seg båe delar.

 

Denne sida vil bli oppdatert med meir informasjon etter kvart.