Om Multimediesenteret

Om Multimediesenteret

Multimediesenteret er et støttesenter for undervisere som ønsker å anvende teknologi og digitale læremidler i sin undervisning. Vi kan både hjelpe med produksjon av læremidler eller gi rådgivning i bruk av verktøy og teknologi i undervisningen. Vi støtter også NTNU i utvikling av løsninger for avvikling av undervisning i sanntid på tvers av NTNUs campuser. Vi tar blant annet opptak av undervisning og arrangementer, prosjekterer læringsarealer med AV-teknisk utstyr og tilbyr opplæring og brukerstøtte i ulike teknologier til bruk i undervisningen.

Faggruppen har to arbeidsgrupper: Læremiddelproduksjon og AV-utvikling.

Kontaktinformasjon og ansatte

 

Arbeidsgruppe læremiddelproduksjon

Vi gir rådgivning og produksjonsstøtte på bruk av teknologi og digitale verktøy inn i undervisningen. Blant annet video, interaktivitet, nettkurs og programvare for produksjon av sådan. Vi holder til i 4. etasje i Realfagbygget på Gløshaugen.

Du kan se eksempler på video av forelesninger på YouTube.

 

Arbeidsgruppe AV-utvikling

AV-utvikling er ansvarlig for prosjektering og utvikling av audiovisuelt utstyr i NTNUs auditorier og læringsarealer. Vår primæroppgave er å gi støtte til undervisningsrelatert virksomhet, først og fremst ved å sørge for at foreleserne har det tekniske utstyr til rådighet som de trenger for å gjennomføre undervisningen slik de ønsker.

AV-utviklings virksomhet inkluderer:

  • Råd og assistanse ved vedlikehold, leie eller innkjøp av slikt utstyr.
  • planlegging og prosjektering av nye eller rehabiliterte læringsarealer.
  • Rådgivning, utvikling og teknisk tilrettelegging for synkron undervisning på tvers av campusene.