Avtale om tilgjengeliggjøring på Internett

 

Etter at en videoleveranse fra NTNU Multimediesenteret (MMS) har funnet sted, plikter MMS redigere, publisere og tilgjengeliggjøre opptakene. Dette reguleres av den skriftlige avtalen som er gjort. Bestilleren kan reservere seg mot at MMS tilgjengeliggjør opptak på Internett eller på andre åpne medier. Hvis bestiller ønsker opptakene tilgjengeliggjort på Internett eller andre åpne medier, må bestiller signere egen avtale for dette. Denne avtalen er tilgjengelig i lenken under.

Klikk her for å gå til avtale om tilgjengeliggjøring