PLUS – Senter for pedagogikk, læring og undervisning

Fakultet for medisin og helsevitenskap

PLUS – Senter for pedagogikk, læring og undervisning

Studenter i gruppearbeid

For å sikre en høy kvalitet på undervisningen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, har vi etablert Senter for pedagogikk, læring og undervisning (PLUS). 

PLUS skal:

  • utvikle en kultur for fremragende undervisning og læring ved fakultetets studieprogram
  • initiere aktiviteter for videreutvikling av undervisningskompetanse blant ansatte
  • støtte utviklingen av utdanningsledelse ved fakultetet
  • stimulere, støtte utvikling og innovasjon i læring og vurdering
  • bidra til vurdering av søknader
  • utføre og støtte forskning i medisinsk og helsefaglig utdanning

Kontakt

Kontakt

Hilde Grimstad, leder for PLUS-senteret

Ragnhild Sand Kalkvik, administrativ kontaktperson

Vi holder til  på Campus Øya i Trondheim, i Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS), 1. etasje

Personer ved PLUS-senteret

Mini calevent portlet

Arrangement

Aktiviteter

Aktiviteter

Påfyll med PLUS er korte møter med påfyll og inspirasjon innenfor områder som pedagogikk, utdanningskvalitet og innovasjon. Temaene skal være relevante for de fleste som underviser.

PLUS Forskningsmøte: Tema er gjerne en nylig publisert artikkel om helsefaglig utdanningsforskning. Her vil du møte andre interesserte for diskusjon. 

Ta gjerne kontakt om du vil bidra til aktivitetene.

Lån av utstyr 

Lån av utstyr 

Vi har velutstyrte sett med utstyr til teambasert læring (TBL), som kan lånes og benyttes i egen undervisning. 

Individuell veiledning

Fakta

Individuell veiledning

Søknadsskriving:  Vil du søke om midler fra DIKU eller andre til utdanningsfaglige prosjekter? Vi kan veilede deg i søknadsskrivingen.

Emne- og studieprogramutvikling: Vi kan veilede i prosessen med planlegging og utvikling av emner og studieprogram med utgangspunkt i NTNUs kravspesifikasjoner.

Søknad til merittert underviser: Vi gir informasjon om søknadsprosessen for ordningen merittert underviser og veileder om utarbeiding av pedagogisk CV og mappe som du trenger for å søke.

Ta gjerne kontakt for individuell veiledning.

Prosjekter

Fakta

Prosjekter

Ph.d-prosjekt: 

  • Medisinstudenters erfaringer med klinisk veiledning - Cathinka Thyness
  • Vurderingsformer for å fremme læring hos medisinstudenter - Susanne Skjervold Smeby Martinsen

Andre: