Fakultet for medisin og helsevitenskap

PLUS – Senter for pedagogikk, læring og undervisning

Studenter i gruppearbeid

For å sikre en høy kvalitet på undervisningen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, har vi etablert Senter for pedagogikk, læring og undervisning (PLUS). 

PLUS skal:

  • støtte utviklingen av utdanningsledelse ved fakultetet
  • utvikle en kultur for fremragende undervisning og læring ved fakultetets studieprogram
  • initiere aktiviteter for videreutvikling av undervisningskompetanse blant ansatte
  • stimulere, støtte utvikling og innovasjon i læring og vurdering
  • utføre og støtte forskning i medisinsk og helsefaglig utdanning

Kontakt

Hilde Grimstad, leder for PLUS-senteret

Ragnhild Sand Kalkvik, administrativ kontaktperson

Vi holder til  på Campus Øya i Trondheim, i Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS), 1. etasje

Personer ved PLUS-senteret

Aktiviteter