Fakultet for medisin og helsevitenskap

Student Health Innovation Centre (SHIC)

– En studentdrevet helseinnovasjonslab

Bilde fra helseinnovasjonslab

Ved campus Øya i Trondheim har Fakultet for medisin og helsevitenskap etablert en studentdrevet helseinnovasjonslab. Aktiviteten i laben skal bidra til tettere kontakt mellom studenter, forskere, ansatte i og brukere av helsetjenesten,  i tillegg til ørvig arbeids- og næringsliv. 

Våre studenter er viktige i arbeidet med innovasjon og helse, for å skape verdier og kvalitet i helsetjenestene som vil komme den enkelte og samfunnet til gode. 

Den nye infrastrukturen skal blant annet bidra til at:

  • studenter lettere får tilgang på aktuelle og relevante helseutfordringer
  • studenter blir en del av et faglig innovasjonsnettverk
  • studenter får tilgang på teknisk bistand og utstyr  

Helseinnovasjonslaben er samlokalisert med TrollLABS Medical. 

Kontakt

Innovasjonsrådgiver Karin Tømmerås

Besøk laben i 1. etasje i Medisinsk-teknisk forskningssenter, Olav Kyrres gate 9, Trondheim

Laben samarbeider med: