Optisk lesing (skanning) av skjemaer

Optisk lesing (skanning) av skjemaer

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge (KlinForsk) tilbyr utarbeiding og optisk lesing (skanning) av spørreskjemaer for innsamling av forskningsdata.

Kontaktperson: Berit Marianne Bjelkåsen

Hva er optisk lesing (skanning)?

Optisk lesning er direkte overføring av informasjon fra et papirskjema til et elektronisk medium. Vi bruker programmet Teleform for å lage skjemaer. Utfylte skjemaer blir skannet og resultatet tolket av et dataprogram som sammenligner det innskannede materialet med originalen før den manuelle rettingen utføres og informasjonen overføres til et elektronisk medium (oftest statistikkprogrammet SPSS).

Når og hvorfor bør metoden benyttes?

I større studier er dette en rask, effektiv og nøyaktig metode for innsamling av data. I studier hvor pasientene/studiedeltagerne selv skal fylle ut skjemaene fungerer metoden spesielt godt. I multisenterstudier hvor helsepersonell skal fylle inn data vil iv anbefale KlinForsk's WebCRF.

Hva kan KlinForsk tilby og hvor lang tid tar det?

Vi lager skjemaer for optisk lesing (skanning) basert på et skjema forskeren har laget i Word eller et annet program som det er lett å kopiere fra. Selve skanningen gjør forskeren selv etter opplæring og veiledning. Det tar normalt 2-3 uker å få laget et skjema i Teleform når skjemaet er ferdig i Word, men i perioder med stor belastning eller ved spesielt omfattende skjemaer kan ventetiden bli lenger.

Hva må du gjøre selv?

Forskeren må lage sitt skjema i Word eller et annet program som det er lett å kopiere tekst fra. Det blir da utgangspunkt for et optisk lesbart skjema i Teleform og må være gjennomarbeidet før det blir opprettet i systemet vårt. Det kan være lurt å ta kontakt med oss før en starter utarbeidelse for å få råd om hvordan sette opp skjema for å få best mulig resultat ved skanningen. Det er svært tidkrevende å gjøre endringer når skjemaet er laget i Teleform, derfor bør innholdet være godt gjennomarbeidet før det overføres.

For å få det beste resultatet bør en av de ansvarlige for studien gjøre skanningen og verifiseringen etter opplæring og veiledning av KlinForsk. Den som verifiserer det programmet ikke klarer tyde må ta stilling til hva som skal overføres til dataprogrammet (SPSS). Den ansvarlige for forskningsprosjektet er den som best kan tolke disse tvilstilfellene. Arbeidet med verifiseringen gir forskeren god innsikt i mulige feilkilder ved den optiske lesingen og hvilken informasjon som kanskje bør kontrolleres nærmere.

Hvor nøyaktig er metoden?

Vi har gjennomført en test av 100 skjemaer ã 10 sider. Skjemaet hadde 335 variabler og 581 felt fordelt på felt for avkryssing og utfylling av tall, og var utfylt av småbarnsforeldre som trolig er en representativ gruppe av voksne. Resultatene nedenfor viser at systemet er pålitelig, men ikke uten feilkilder.

  • 0.01 % av tomme ruter ble registrert som avkrysset
  • 0.04 % av kryssene ble ikke registrert
  • 28 % av overstrøkne kryss ble registrert som kryss
  • 0.2 % av tallene ble ikke registrert
  • 1.5 % av tallene ble feil registrert

Ikke uventet blir ofte overstrøkne avkryssingsfelt registrert som kryss, men ellers var den optiske lesningen gledelig nøyaktig. Resultatene viser at lesningen kan forbedres ved å lage variabler hvor det er mulig med flere svar, slik at man velger et annet alternativ hvis det første strykes ut. Det vil redusere faren for å få registrert kryss der et svar er overstrøket. Hvis svaralternativene kan settes opp er det en fordel i forhold til felt for tekst eller tall.

Hva koster det?

For forskningsprosjekter utenfor helseregionen tar vi betalt for tjenesten, ellers er det gratis for forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og Helseforetakene i Helse Midt-Norge.

07 nov 2019

Kontaktinformasjon Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge

Kontaktinformasjon Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge

 

E-mail:

kliniskforskningsenhet@stolav.no

 

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret

Olav Kyrres g. 10

Trondheim

 

Ansatte