Søke og skrive

Søke og skrive

Skal du skrive oversiktsartikkel, studieprotokoll eller søknad? Skal du på kort varsel ta en evidensbasert avgjørelse? I sånne situasjoner kan det bli for tungvint eller tidskrevende å ta seg av alt litteratursøking selv.

Kontaktperson: Ingrid Riphagen

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge tilbyr støtte under forberedelsene til systematiske litteraturoversikter innen medisin og helsefag, som betyr at vi kan hjelpe med å:

  • sette opp søk i de aktuelle fagdatabasene og tverrfaglige databasene
  • dokumentere søkene
  • skrive manusavsnitt om metode og resultat av litteratursøkingen
  • registrere protokoller av systematiske oversikter av evidens fra klinisk forskning i PROSPERO, ‘International prospective register of systematic reviews’.

Forskere tilbys individuell veiledning og konsultasjon i litteratursøking som utfyller bibliotekets tilbud av kurs m.m.

07 nov 2019