Medisinsk statistikk

Medisinsk statistikk

Ny nettside her

e-post medstat@mh.ntnu.no

03 des 2019

Kontaktinformasjon Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge

Kontaktinformasjon Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge

 

E-mail:

kliniskforskningsenhet@stolav.no

 

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret

Olav Kyrres g. 10

Trondheim

 

Ansatte