Infoskriv skannbare skjema

 

 • Skjema som skal lages i Teleform må lages i Word-format eller et annet format som det er lett å kopiere tekst fra. Skjema må være HELT ferdig med tanke på spørsmål og svar før det overføres til Teleform. Dette fordi rettelser og endringer i Teleform er en tidkrevende og møysommelig prosess.
 • Før skjema trykkes opp eller kopieres opp må det leses KORREKTUR.
 • Skjema kan ikke skrives ut på farget papir.
 • Skjema kan skrives ut tosidig. Ikke bruk A3!
 • Skriv ut fra pdf, det gir bestandig best resultat ved skanning. Kopiering kan i verste fall gi skjema som ikke kan skannes.
 • Skjemaene fylles ut med svart eller mørk blå penn, ikke bruk blyant.
 • Kryss som skal strykes må dekkes helt, og for at dette skal fungere må det være mulig å svare et annet alternativ i stedet.
 • Pass på at riktig pasientnr. eller ID-nr er skrevet/trykket på alle sider av skjemaet der det er satt av plass til det.
 • Ved bruk av tall og bokstaver er det viktig å unngå rammene på rutene en skriver inn i. Det er også lurt å skrive ettall uten hake, passe på at 0 og 6 og 0 og 9 er forskjellige. 3 og 8 kan forveksles og 5 og 3, skriv derfor så tydelig som mulig. Det sparer arbeid i ettertid.
 • Skjemaene skal ikke brettes.
 • Når skjemaene stiftes sammen må de svarte feltene i hjørnene unngås.
 • Skal skjema lages med rivekant er det viktig at all grafikk er 0,5cm innenfor den perforerte linjen.
 • Unngå at hjørner blir brettet inn og skjuler noe av grafikken.
 • Stiftene skal tas ut/rivekant skal fjernes før skjemaene tas med til oss for skanning. Pass på så ikke arkene rives. I samme runde bør de også sjekkes om de er skikkelig utfylt.
 • Hvis ikke annet er avtalt gjøres skanningen av en som er tilknyttet prosjektet og ikke av personalet ved AKF, fordi personer tilknyttet prosjektet har bedre forutsetning for å gjøre korreksjoner og det vil gi bedre datakvalitet. Opplæring og veiledning blir gitt ved AKF.
 • Etter skanning er det nødvendig å sjekke noen skjema mot SPSS-filen om det har oppstått feil under skanningen. Som utgangspunkt kan det være greit å ta ca. hvert tiende skjema. I tillegg er det nødvendig å sjekke tall/bokstaver litt ekstra fordi feilprosenten er høyere for tall/bokstaver enn avkryssing.
 • Papirskjema skal lagres av prosjektansvarlig etter endt skanning, dette er kildemateriale, og skal lagres på riktig måte.

 

Retningslinjene sikrer et godt samarbeid mellom forsker og AKF og reduserer mulighetene for feil ved skanning.