Hvem kontakter jeg

Hvem kontakter jeg

 

Leder: Kari Risnes

Studiedesign og forskningsmetodikk: Sven M. Carlsen, Knut Hagen, Valentina IversenKari Risnes

WebCRF og randomisering: webcrf@medisin.ntnu.no

Datainnsamling på papir (optisk lesing av spørreskjema): Berit Marianne Bjelkåsen

Medisinsk statistikk: medstat@mh.ntnu.no

Monitorering av studier: Ann Jorunn Sandstå og Torbjørn Øvreness

Good ClinicaL Practice (GCP) og GCP-kurs:  Ann Jorunn Sandstå

Registrering av kliniske studier, hjelp med Eudract-skjema (til SLV): Ingrid Riphagen

Systematisk litteratursøk: Ingrid Riphagen

 

03 des 2019