Good Clinical Practice (GCP)

ICH-GCP

Good Clinical Practice (GCP)

Good Clinical Practise (ICH GCP) er en internasjonal intenasjonal, etisk, vitenskapelig kvalitetsstandard for design, utførelse, innsamling, dokumentasjon, lagring og rapportering av data i kliniske studier på mennesker. ICH står for International Conference of Harmonization.

Kontaktperson: Ann Jorun Sandstå

ICH-GCP-reglene gjelder gjennom hele studieforløpet fra planlegging av studien, underveis i søknadsskrivingen, gjennom hele gjennomføringen til arkivering og rapportering. Alle som på en eller annen måte er involvert i en studie omfattes av GCP-reglene. GCP stiller spesifikke krav til både sponsor og utprøver i en studie, og krav til essensielle dokumenter og kvalitetssystem i gjennomføringen av en studie.

GCP-kurs

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge arrangerer kurs i ICH-GCP hvert år. Kurset tilbys utprøvere/forskere og alle helsefaggrupper som trenger å øke sin kompetanse innen planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelutprøvinger og andre intervensjonsstudier/kliniske studier.

  • Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper om temaet.
  • Alle som er involvert i kliniske studier er pålagt å dokumentere sin GCP-kompetanse.
  • GCP skal sikre at data og rapporterte resultater er troverdige og nøyaktige
  • Skal sikre at forsøkspersonenes rettigheter, sikkerhet og velferd er beskyttet.

Det kjøres kurs i flere HF, oppdatert oversikt over kurs finnes under 'Kurs og aktivitetskalender' på NorCRIN sin nettside.

07 nov 2019