EudraCT-skjema, vedlegg til SLV-søknad

EudraCT-skjema, vedlegg til SLV-søknad

Kontaktperson: Ingrid Riphagen

Skal du gjennomføre en klinisk utprøving og søke godkjenning av Statens legemiddelverk (SLV)?

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge tilbyr praktisk hjelp med utfylling av EudraCT-skjema som skal vedlegges søknaden til SLV.

03 des 2019