Tematisk satsningsområde

Medisinsk teknologi 1999-2013

Medisinsk Teknologi var et tematisk satsingsområde ved NTNU fram til 2013.

I 2014 ble det etablert en ny og bredere tematisk satsing innen helse, velferd og teknologi: NTNU Helse. Medisinsk teknologi forblir en viktig del av NTNUs nye tematiske satsing og aktiviteten fortsetter.

Satsningsområdet ble opprettet i 1999 som et virkemiddel for å utvikle unike tverrfaglige samarbeid mellom gode forskermiljø innen medisinsk teknologi  ved NTNU, SINTEF og St.Olavs Hospital.

Målet har vært å frembringe og videreutvikle nye teknologiske metoder, materialer og utstyr for bruk i medisinsk forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering, samt øke forståelsen av samfunnsmessige aspekter ved medisinsk teknologi.


 MR

Tverrfaglige nettverk

Medisinsk teknologi har vært et tverrfaglig samarbeid mellom medisinere/helsepersonell, biologer, teknologer og samfunnsvitere. Hovedaktivitetene ble gjenspeilet i nettverksgruppene innen:

 

Illustrasjonsbilde/FOTOBioinformatikk

Illustrasjonsbilde/FOTOBiooptikk

Illustrasjonsbilde/FOTOBiomekanikk

Illustrasjonsbilde/FOTONanoteknologi

Illustrasjonsbilde/FOTOAvbildning

Illustrasjonsbilde/FOTOBioteknologi

Illustrasjonsbilde/FOTOSamfunnsaspekter

Illustrasjonsbilde/FOTOMotorikk

Illustrasjonsbilde/FOTOHelseinformatikk

 

Årsrapporter