Medisinsk teknologi 1999-2013

Tematisk satsningsområde

Medisinsk teknologi 1999-2013

Medisinsk Teknologi var et tematisk satsingsområde ved NTNU fram til 2013.

I 2014 ble det etablert en ny og bredere tematisk satsing innen helse, velferd og teknologi: NTNU Helse. Medisinsk teknologi forblir en viktig del av NTNUs nye tematiske satsing og aktiviteten fortsetter.

Satsningsområdet ble opprettet i 1999 som et virkemiddel for å utvikle unike tverrfaglige samarbeid mellom gode forskermiljø innen medisinsk teknologi  ved NTNU, SINTEF og St.Olavs Hospital.

Målet har vært å frembringe og videreutvikle nye teknologiske metoder, materialer og utstyr for bruk i medisinsk forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering, samt øke forståelsen av samfunnsmessige aspekter ved medisinsk teknologi.


Bilde av leger og maskin

  MR

Tverrfaglige nettverk

Tverrfaglige nettverk

Medisinsk teknologi har vært et tverrfaglig samarbeid mellom medisinere/helsepersonell, biologer, teknologer og samfunnsvitere. Hovedaktivitetene ble gjenspeilet i nettverksgruppene innen:

 

Illustrasjonsbilde/FOTOBioinformatikk

Illustrasjonsbilde/FOTOBiooptikk

Illustrasjonsbilde/FOTOBiomekanikk

Illustrasjonsbilde/FOTONanoteknologi

Illustrasjonsbilde/FOTOAvbildning

Illustrasjonsbilde/FOTOBioteknologi

Illustrasjonsbilde/FOTOSamfunnsaspekter

Illustrasjonsbilde/FOTOMotorikk

Illustrasjonsbilde/FOTOHelseinformatikk

 

Årsrapporter

Årsrapporter

Filmer

Kontakt