Foster og ultralyd

Jente eller gutt?

Å se på fosteret med ultralyd er mer enn å se hvilket kjønn fosteret har. Ved hjelp av ultralyd kan man se om fosteret er friskt eller om mor og foster trenger ekstra oppfølging under svangerskapet og under fødselen.

Ved sykdom hos foster vil ofte fosterets blodstrøm påvirkes. ADR, og de andre tidligere ultralydapparatene for å se på foster, ga kun bilde av fosteret. De kunne ikke fortelle om fosterets hjerterytme var normal eller ikke. PEDOF-apparatet som ble utviklet i Trondheim hadde Doppler-teknologi som gjorde det mulig å måle hastigheten på blodstrømmen.

Med hjep fra teknologene på NTNU, koblet lege Sturla Eik-Nes et ADR-apprat sammen med PEDOF og utviklet dermed et manuelt duplex lydhode på ultralydapparatet. Eik-Nes ble med dette den første i verden til å måle blodstrøm i pulsårene hos et foster (på fagspråket kalt arteriell blodstrøm).

 

Ultralyd av gravide

Lege og professor Sturla Eik-Nes forklarer hva man ser på en ultralydundersøkelse av gravide og hvorfor det er viktig.

 

Ultralyd av gravide i u-land

Ultralyd i utviklingsland er viktig for å følge opp FNs tusenårsmål om fosterdød og nyfødtdød og mødredød, forklarer overlege og professor Sturla Eik-Nes ved NTNU og St. Olavs Hospital i denne filmen.

 

Ultralyd på foster