Hjernen og ultralyd

Ultralyd på hjernen

3D-ultralyd gjør det mulig å operere ut selv små svulster i hjernen, noe som var utfordrende før ultralyd kom til operasjonsstuene. Ultralydbildet på skjermen over pasienten på operasjonsbordet viser nøyaktig hvor kirurgens instrument befinner seg.

Den første operasjonen i hjernen ved hjelp ava 3D-ultralyd skjedde i Trondheim i 1996.
- Hvis jeg ikke hadde blitt operert med det regimet de bruker på St. Olavs Hospital, hadde jeg nok ikke vært her i dag, sa pasienten i et intervju med NRK i desember 2012.

Se innslaget på NRKs nettsider.

Fra operasjon av hjernesvulst