For lærere

En del av utstillingen forklarer hva vaksiner og flokkbeskyttelse, eller flokkimmunitet, er. Dette gjøres ved hjelp av illustrasjoner, tekst og filmklipp. Et besøk i utstillingen passer godt til å oppfylle læringsmål innen kropp og helse.

Et oppgaveark kan bruke som utgangspunkt for å oppleve utstillingen. Dette er en fin gruppeoppgave siden mange av oppgavene er refleksjons- og diskusjonsoppgaver. Et tegnebord og tilhørende tegnevegg utfordrer barna til å svare på oppgaver ved hjelp av fargeblyanter.

Last ned oppgaveark (pdf).

Les mer om hva utstillingen handler om.

 


Her finner du museet

Medisinsk museum ligger i Olav Kyrres gate 10, i 3. etasje i Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital og NTNUs campus Øya.

Åpningstider

Kl. 06.30 - 21.00
(både hverdag og helg)

Her finner du museet

Kart over 3. etasje i Kunnskapssenteret

Medisinsk museum ligger i Olavs Kyrres gate 10, i 3. etasje i Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital og NTNUs campus Øya.