20 år med WWW – perspektiver og konsekvenser

– Medieforskerkonferansen 2014

1994 var året da norske avisredaksjoner fikk øynene opp for mulighetene i den nylig introduserte nettleseren Mosaic og begynte å planlegge nettutgavene som ble lansert året etter. OL på Lillehammer ble verdens første olympiade der resultatene ble lagt ut fortløpende på en nettside, laget av pionerselskapet Oslonett.

I 2014 hadde 20 år gått, og WWW har med årene blitt verktøy, plattform og kanal til bruk i så vel offentlig samfunnsliv, organisert virksomhet som i sosial utfoldelse.

Norsk medieforskerlags nasjonale konferanse "20 år med WWW – perspektiver og konsekvenser" rettet oppmerksomheten mot World Wide Web som undersøkelsesobjekt for medievitenskapen, gjennom tre utvalgte perspektiver: medieøkologi, medieestetikk og mediearkeologi. Konferansen ønsket dessuten å føre en diskusjon over de norske medievitenskapelige miljøenes interesse for og forskning på WWW siden allmenngjøringen av Internett tok til, i forsøk på å sirkle inn nye viktige spørsmål for medieforskningen.

Hovedinnledere var

Last ned fullstendig call (pdf).

Illustrasjon

Kontakt oss

Den lokale arrangementskomiteen ved NTNU bestod av Asbjørn Tiller, Jon Raundalen og Sara Brinch, alle fra Institutt for kunst- og medievitenskap.

Guri Hanem, også fra Institutt for kunst- og medievitenskap, satt i arrangementskomiteen som representant for styret i Norsk medieforskerlag.