20 år med WWW – perspektiver og konsekvenser

20 år med WWW – perspektiver og konsekvenser

– Medieforskerkonferansen 2014

1994 var året da norske avisredaksjoner fikk øynene opp for mulighetene i den nylig introduserte nettleseren Mosaic og begynte å planlegge nettutgavene som ble lansert året etter. OL på Lillehammer ble verdens første olympiade der resultatene ble lagt ut fortløpende på en nettside, laget av pionerselskapet Oslonett.

I 2014 hadde 20 år gått, og WWW har med årene blitt verktøy, plattform og kanal til bruk i så vel offentlig samfunnsliv, organisert virksomhet som i sosial utfoldelse.

Norsk medieforskerlags nasjonale konferanse "20 år med WWW – perspektiver og konsekvenser" rettet oppmerksomheten mot World Wide Web som undersøkelsesobjekt for medievitenskapen, gjennom tre utvalgte perspektiver: medieøkologi, medieestetikk og mediearkeologi. Konferansen ønsket dessuten å føre en diskusjon over de norske medievitenskapelige miljøenes interesse for og forskning på WWW siden allmenngjøringen av Internett tok til, i forsøk på å sirkle inn nye viktige spørsmål for medieforskningen.

Hovedinnledere var

Last ned fullstendig call (pdf).

Medieforskerlagets nettsider og facebookside

Bilde - medieforskerkonferansen

Illustrasjon

Kontakt oss

Kontakt oss

Den lokale arrangementskomiteen ved NTNU bestod av Asbjørn Tiller, Jon Raundalen og Sara Brinch, alle fra Institutt for kunst- og medievitenskap.

Guri Hanem, også fra Institutt for kunst- og medievitenskap, satt i arrangementskomiteen som representant for styret i Norsk medieforskerlag.