20 år med WWW – perspektiver og konsekvenser

– Medieforskerkonferansen 2014

1994 var året da norske avisredaksjoner fikk øynene opp for mulighetene i den nylig introduserte nettleseren Mosaic og begynte å planlegge nettutgavene som ble lansert året etter. OL på Lillehammer ble verdens første olympiade der resultatene ble lagt ut fortløpende på en nettside, laget av pionerselskapet Oslonett.

20 år har gått, og WWW har med årene blitt verktøy, plattform og kanal til bruk i så vel offentlig samfunnsliv, organisert virksomhet som i sosial utfoldelse."

Norsk medieforskerlags nasjonale konferanse "20 år med WWW – perspektiver og konsekvenser" vil rette oppmerksomheten mot World Wide Web som undersøkelsesobjekt for medievitenskapen, gjennom tre utvalgte perspektiver: medieøkologi, medieestetikk og mediearkeologi. Konferansen ønsker dessuten å føre en diskusjon over de norske medievitenskapelige miljøenes interesse for og forskning på WWW siden allmenngjøringen av Internett tok til, i forsøk på å sirkle inn nye viktige spørsmål for medieforskningen.

Hovedinnledere er

Last ned fullstendig call (pdf).

Illustrasjon