Mål og strategi

 

  • Institutt for materialteknologi skal være det ledende forsknings- og utdanningsmiljø i Norge innen materialteknologi og materialvitenskap.
  • Institutt for materialteknologi skal være internasjonalt ledende innen utvalgte områder.
  • Instituttet for materialteknologi har et strategisk ansvar for å videreutvikle NTNUs tematiske satsingsområder der dette er aktuelt, være en aktiv deltager og bruker av NTNU Nanolab samt videreutvikle samarbeidsrelasjoner med sin strategiske partner SINTEF.
  • Instituttet skal være dynamisk og prioritere strategiske områder ved rekruttering av nytt vitenskapelig personale.

Strategiplan 2011-2020

Instituttets strategiplan for perioden inneholder både mål og handlingsplaner. Hovedfokus er på perioden 2011-2016.

Strategiplan 2011-2020 (PDF)

Stipendiat Espen Tjønneland Wefring fra Inorganic Materials and Ceramics forskningsgruppe. Foto: Per Henning/NTNU