Fakultet for naturvitenskap

Institutt for materialteknologi

CHALLENGE

SOLAR CELLS

Vi utfordrer grunnleggende kunnskap for å skape ny viten.

Institutt for materialteknologi er Norges ledende utdannings- og forskningsmiljø innen materialteknologi og materialvitenskap. Instituttet omfatter fagområdene fysikalsk metallurgi, prosessmetallurgi og elektrolyse med hovedvekt på lettmetaller og silisium, silisium for solceller, korrosjon, elektrokjemisk energiteknologi, uorganiske og keramiske materialer og nano-strukturerte materialer.

Institutt for materialteknologi er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Om Institutt for materialteknologi

Challenge NTNU - Forskning som utfordrer

Kontakt

  Alfred Getz vei 2, Bergbygget E-133

  Kjemiblokk II
Sem Sælands vei 12, Realfagbygget K2-132

  Sverres gate 12
Teknologibygget, Kalvskinnet 3. etg.

Postadresse

Institutt for materialteknologi, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

  Ansatte ved Institutt for materialteknologi

Hva er materialteknologi ved NTNU?

  Hva er materialteknologi ved NTNU?