Læringsstøttesenteret

– Utvikling og støtte til læring

 


Læringsstøttesenteret bidrar i utvikling og støtte til læring ved NTNU. Vi er organisert som et virtuelt nettverk og retter oss mot alle ansatte som deltar i, eller legger til rette for, undervisning. Mer om Læringsstøttesenteret.

Hovedaktiviteter

Veiviser

Læringsstøttesenteret har en viktig rolle i å synliggjøre og koordinere undervisning- og læringsaktivitet ved NTNU. 

Har du spørsmål om læring og teknologi? Vi kan hjelpe deg og vise vei i støtteapparatet, både individuelt og i fagmiljø.

 

Læringsstøttesenteret

 

Rådgiving og kompetanseheving

Læringsstøttesenteret gir sammen med vårt nettverk råd og innspill til pedagogisk bruk av teknologi i undervisningen: 

Vi produserer også ressurser på Innsida: 

Læringsstøtte - for undervisere

  • Hjelp til selvhjelp - digitale ressurser
  • Nyheter om læring

Møteplasser

Læringsstøttesenteret bidrar i møteplasser og motivasjonstiltak som omhandler teknologi og læring. 

Læringstreff er et fast tilbud som arrangeres jevnlig med fokus på faglig motivasjon, vaffel og sosialt samvær. Målgruppen og tema vil variere, men retter seg mot alle involverte i undervisning og læring ved NTNU.

Læringsfestivalen er en årlig nasjonal konferanse for universitets- og høyskolesektoren arrangert av NTNU. Læringsfestivalen er en møteplass for faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Besøksadresse

Gløshaugen
9. etasje, Sentralbygg 1
Rom 946

Postadresse

NTNU, Læringsstøttesenteret,
7491 Trondheim

E-post

kontakt@lss.ntnu.no

Følg oss:

 

Prosjekter vi deltar i


Læringsstøttesenteret er involvert i implementering og opplæring av NTNUs nye e-Læringssystem Blackboard. Bli kjent med prosjektet gjennom Blackboards temaside på Innsida

Vi bidrar med rådgiving i utvikling av innovative læringsarealer ved NTNU, blant annet koblet opp mot Campusuviklingen. Mer om pilotprosjektene vi deltar i


NTNU har etablert et solid videoproduksjonsmiljø, og Læringsstøttesenteret jobber tett med Multimediesenteret om hvordan man på en god måte kan bruke video til undervisning og læring

 

 

 

 

 

Prosjektet Digitale tjenester har sitt utspring fra programmet IT i Utdanningen ved NTNU IT, og er en del av satsningen NTNU Toppundervisning. Læringsstøttesenteret samarbeider med NTNU IT om å utvikle enkle veiledninger og støtte til flere av disse tjenestene rettet mot faglærere og andre som er involvert i utdanning. Disse finner du på under "Verktøy for læring" på Læringsstøttesenterets temaside.

Hvem er vi