Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Her kan du abonnere på nyhetsbrev fra Skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen

Dine data vil kun bli brukt til utsendelse av nyhetsbrev i forbindelse med konferansen.

Personvernerklæring for nyhetsbrevabonnement finner du lenger ned på denne siden og i skjemaet for å bekrefte nyhetsbrevabonnement.

Personvernerklæring

Nyhetsbrev

Skolederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen (Behandlingsansvarlig) sender ut nyhetsbrev for å informere om arrangementet " Skolederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen". For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. I tillegg vil systemet automatisk samle inn informasjon for å bygge opp statistikk som vi bruker for å forbedre nyhetsbrevutsendingene. Dette omfatter: tidspunkt for åpning av nyhetsbrevet, hvilke lenker ble klikket og hvilken plattform (type operativsystem og type nettleser) som brukes til å lese nyhetsbrevet. Systemet som brukes til utsending er eMarketeer (databehandler).

Dine data lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Dine data slettes også om vi får tilbakemelding om at den registrerte e-postadressen ikke lenger er aktiv.

Utsendingene håndteres av NTNU Seksjon for etter- og videreutdanning (representant for behandlingsansvarlig).

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. LKS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av LKS' systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger LKS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

LKS e-post: lks@videre.ntnu.no

Påmelding RSB

 

Påmelding til LKS 2021 åpner i høst

RSB arrangør

Arrangør

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Del

Del