NTNUs likestillingspris

NTNUs likestillingspris

Historikk: I samband med Handlingsplan for likestiling for NTNU som ble vedtatt i K-sak 1997 ble det vedtatt opprettet en likestillingspris. " Kollegiet deler hvert år ut en likestillingspris til det fakultet/fagmiljø som har kommet lengst i forhold til de mål som er satt etter forslag fra likestillingsutvalget" Likestillingsutvalget forslo at prisen besto av et kunstverk, i stedet for penger. Et fat eller lignende gjenstand dekorert med en logo ville passet bra. NTNUs årsfest ble vurdert som en passende anledning til å dele ut prisen på.

I dag deles likestillingsprisen ut samtidig med andre interne priser. Prisene skal gi anerkjennelse til ansatte som bidrar til å fremme NTNUs strategi “Kunnskap for en bedre verden - NTNU internasjonalt fremragende”.  

Prisen går til det fakultet, institutt, fagmiljø eller gruppe som på en aktiv måte har satt i verk tiltak eller aktiviteter som bringer likestillingsprosessen videre, gjerne på nye eller utradisjonelle måter.

Alle ansatte og studenter - enkeltvis eller i grupper - kan foreslå kandidater. Likestillingsprisen består av et kunstverk og et reisestipend. Prisen deles ut på ansatte-festen.

Tre kvinner holder hver sin blomsterbukett og smiler bredt etter å ha blitt tildelt Likestillingsprisen 2013.

Alle prisvinnere

Begrunnelse for utdelingen (pdf).