Ledige stillinger ved NTNU i Trondheim

– Eksterne utlysninger

Ledige stillinger

NTNU i Trondheim

Vikariat i 100 % stilling som HR-konsulent innen rekruttering (førstekonsulent 1408/seniorkonsulent 1363) - Søknadsfrist: Løpende

Vikariat i 100 % stilling som HR-konsulent innen rekruttering (førstekonsulent 1408/seniorkonsulent 1363) - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

20% stilling som universitetslektor i medisin (hovedkoordinator for praksisperioden) ved NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk - Søknadsfrist: 11. desember 2017

20% stilling som universitetslektor i medisin (hovedkoordinator for praksisperioden) ved NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Rådgiver psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø - Bedriftshelsetjenesten (BHT) - Søknadsfrist: 11. desember 2017

Rådgiver psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø - Bedriftshelsetjenesten (BHT) - HMS-seksjon

Vikariat som avdelingsingeniør/overingeniør ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) - Søknadsfrist: 11. desember 2017

Vikariat som avdelingsingeniør/overingeniør ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) - Institutt for datateknologi og informatikk

Postdoctoral fellowship in Innovative IT Didactics - Søknadsfrist: 12. desember 2017

Postdoctoral fellowship in Innovative IT Didactics - (2016) Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

Stipendiat i tjenesteinnovasjon og entreprenørskap - Søknadsfrist: 12. desember 2017

Stipendiat i tjenesteinnovasjon og entreprenørskap - Institutt for internasjonal forretningsdrift

Stipendiat i modeller for bærekraft og økonomi - Søknadsfrist: 12. desember 2017

Stipendiat i modeller for bærekraft og økonomi - Institutt for internasjonal forretningsdrift

Stipendiat - Kvalitet i psykisk helsevern - Søknadsfrist: 15. desember 2017

Stipendiat - Kvalitet i psykisk helsevern - Institutt for helsevitenskap Gjøvik

PhD RESEARCH FELLOW IN MATERIALS SCIENCE – MATERIAL SOLUTIONS; COATINGS AND SURFACES FOR MARINE ANTI-FOULING APPLICATIONS - Søknadsfrist: 15. desember 2017

PhD RESEARCH FELLOW IN MATERIALS SCIENCE – MATERIAL SOLUTIONS; COATINGS AND SURFACES FOR MARINE ANTI-FOULING APPLICATIONS - Institutt for materialteknologi

Postdoctor in Marine system design for deep-sea mining (IV-196/17) - Søknadsfrist: 15. desember 2017

Postdoctor in Marine system design for deep-sea mining (IV-196/17) - Institutt for marin teknikk

PH.D-STIPENDIAT I GEOGRAFI MED SPESIALISERING I MILJØ- OG RESSURSFORVALTNING - Søknadsfrist: 15. desember 2017

PH.D-STIPENDIAT I GEOGRAFI MED SPESIALISERING I MILJØ- OG RESSURSFORVALTNING - Institutt for geografi

Universitetslektor i matematikkdidaktikk - Søknadsfrist: 16. desember 2017

Universitetslektor i matematikkdidaktikk - Matematikksenteret

Overingeniør IKT - Søknadsfrist: 17. desember 2017

Overingeniør IKT - Bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenester

Førstekonsulent - Internasjonalisering - Søknadsfrist: 17. desember 2017

Førstekonsulent - Internasjonalisering - Seksjon for utdanning Ålesund

Professor/førsteamanuensis i medisin (psykiatri) NTNU kombinert med stilling som lege ved St. Olavs hospital HF. - Søknadsfrist: 19. desember 2017

Professor/førsteamanuensis i medisin (psykiatri) NTNU kombinert med stilling som lege ved St. Olavs hospital HF. - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Universitetslektor II i medisin (nevroutviklingsforstyrrelser) ved Institutt for psykisk helse (IPH), Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU - Søknadsfrist: 19. desember 2017

Universitetslektor II i medisin (nevroutviklingsforstyrrelser) ved Institutt for psykisk helse (IPH), Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Stilling som stipendiat i prosjektet Helse i kontekst - Søknadsfrist: 20. desember 2017

Stilling som stipendiat i prosjektet Helse i kontekst - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Two Post-Doc Positions in the project Health in Context - Søknadsfrist: 20. desember 2017

Two Post-Doc Positions in the project Health in Context - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Prosjektkoordinator - Søknadsfrist: 20. desember 2017

Prosjektkoordinator - Administrasjonen

Samlingsforvalter ved de kulturhistoriske samlingene, fast stilling 100% - Søknadsfrist: 20. desember 2017

Samlingsforvalter ved de kulturhistoriske samlingene, fast stilling 100% - Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Vikariat teknisk konservator, midlertidig stilling 100% - Søknadsfrist: 20. desember 2017

Vikariat teknisk konservator, midlertidig stilling 100% - Institutt for arkeologi og kulturhistorie

PhD position: Production of Form in Architecture - Søknadsfrist: 21. desember 2017

PhD position: Production of Form in Architecture - Fakultet for arkitektur og design (AD)

2 PhD positions in Development of Innovative Methods and Technologies to Create Novel Products (IV-200/17) - Søknadsfrist: 22. desember 2017

2 PhD positions in Development of Innovative Methods and Technologies to Create Novel Products (IV-200/17) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Stipendiatstilling innen trening som medisin - Søknadsfrist: 29. desember 2017

Stipendiatstilling innen trening som medisin - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Position as PhD Candidate in Exercise Physiology - Søknadsfrist: 30. desember 2017

Position as PhD Candidate in Exercise Physiology - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

PhD research fellowship position in Robotic Vision and Data Driven Learning on Autonomous Robotic Platforms - Søknadsfrist: 31. desember 2017

PhD research fellowship position in Robotic Vision and Data Driven Learning on Autonomous Robotic Platforms - Institutt for teknisk kybernetikk

PhD position on Energy Planning of Urban Building (IV-199/17) - Søknadsfrist: 31. desember 2017

PhD position on Energy Planning of Urban Building (IV-199/17) - (2016) Institutt for energi- og prosessteknikk

Førstekonsulent - bibliotekoppgaver - Søknadsfrist: 31. desember 2017

Førstekonsulent - bibliotekoppgaver - Bibliotekseksjon for kultur- og vitenskapshistorie

Fast 100 % stilling som HR-konsulent innen personalforvaltning (seniorkonsulent 1363) - Søknadsfrist: 1. januar 2018

Fast 100 % stilling som HR-konsulent innen personalforvaltning (seniorkonsulent 1363) - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Ledig fast stilling som ingeniør / avdelingsingeniør - Søknadsfrist: 2. januar 2018

Ledig fast stilling som ingeniør / avdelingsingeniør - Institutt for bygg- og miljøteknikk

Associate Professor in Computer Science - Søknadsfrist: 5. januar 2018

Associate Professor in Computer Science - Institutt for datateknologi og informatikk

Associate professor in biological diversity - Søknadsfrist: 7. januar 2018

Associate professor in biological diversity - Institutt for naturhistorie

Professor/førsteamanuensis i utviklingspsykologi - Søknadsfrist: 8. januar 2018

Professor/førsteamanuensis i utviklingspsykologi - Institutt for psykologi

PhD Candidates in Psychology - Søknadsfrist: 10. januar 2018

PhD Candidates in Psychology - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Postdoc position in Microbial Molecular Biology - Søknadsfrist: 10. januar 2018

Postdoc position in Microbial Molecular Biology - Institutt for bioteknologi og matvitenskap

PhD Candidate in Pedestrian and Bicyclist Behavior considering Road Operations (IV-201/17) - Søknadsfrist: 11. januar 2018

PhD Candidate in Pedestrian and Bicyclist Behavior considering Road Operations (IV-201/17) - Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Førsteamanuensis i filmvitenskap - Søknadsfrist: 15. januar 2018

Førsteamanuensis i filmvitenskap - Det humanistiske fakultet (HF)

Midlertidig stilling som førstelektor/universitetslektor - Søknadsfrist: 15. januar 2018

Midlertidig stilling som førstelektor/universitetslektor - Institutt for matematiske fag

2 Stillinger som førsteamananuensis i pedagogikk - Søknadsfrist: 15. januar 2018

2 Stillinger som førsteamananuensis i pedagogikk - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Postdoctoral fellowship in mathematics or statistics - Søknadsfrist: 15. januar 2018

Postdoctoral fellowship in mathematics or statistics - Institutt for matematiske fag

Ta en PhD-grad innen naturvitenskap og teknologi! - Søknadsfrist: 28. januar 2018

Ta en PhD-grad innen naturvitenskap og teknologi! - Fakultet for naturvitenskap (NV)

PhD fellowship in Statistical Learning - Søknadsfrist: 31. januar 2018

PhD fellowship in Statistical Learning - Institutt for matematiske fag

Postdoc Position in Linguistics at the Department of Language and Literature - Søknadsfrist: 1. februar 2018

Postdoc Position in Linguistics at the Department of Language and Literature - Det humanistiske fakultet (HF)

PhD Position in Political History and Scandinavian Studies - Søknadsfrist: 1. februar 2018

PhD Position in Political History and Scandinavian Studies - Institutt for språk og litteratur