Ledige stillinger ved NTNU i Gjøvik

– Eksterne utlysninger

Ledige stillinger

NTNU i Gjøvik

PhD position in Biometrics

The Norwegian University of Science and Technology in Gjøvik  (NTNU, https://www.ntnu.edu/gjovik )  invites applications for a Ph.D. research fellow in biometrics. The positions are based at the Norwegian Information Security Laboratory (NISlab, www.nislab.no) Norway’s largest research group in information security, and host of the Norwegian Biometrics laboratory (NBL). The biometrics lab is currently working on three ongoing EU research projects under the FP7 framework program. The projects ...

Professor/førsteamanuensis i klinisk sykepleie- kommunale helse-og omsorgstjenester

Ved NTNU i Gjøvik, Avdeling for helse omsorg og sykepleie er det ledig 100% fast stilling som professor/førsteamanuensis som kan være med å styrke utdanning og forskningsaktivitet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Dersom det ikke melder seg et tilstrekkelig antall søkere med professorkompetanse, kan det foretas tilsetning av søkere med doktorgrad (førsteamanuensis) som har klare planer om videre karriere for opprykk innen og som har påbegynt merittering. Avdeling for helse ...

Professor/førsteamanuensis i klinisk sykepleie

NTNU i Gjøvik, Avdeling for helse omsorg og sykepleie lyser ut en 100% fast stilling som professor i klinisk sykepleie. Dersom det ikke melder seg et tilstrekkelig antall søkere med professorkompetanse, kan det vurderes tilsetning av søkere med doktorgrad (førsteamanuensis) som har klare planer om videre karriere for opprykk til professor og som har påbegynt merittering. Vi søker etter en person som kan ivareta kontinuitet i forsknings- og fagmiljøet. Det er ønskelig med 100% stilling, men ...

Førstelektor/universitetslektor i sykepleiefag

Ved NTNU i Gjøvik, Avdeling for helse omsorg og sykepleie er det ledig 100% fast stilling som førstelektor/universitetslektor i sykepleiefag. Dersom det ikke melder seg et tilstrekkelig antall søkere med førstekompetanse foretas tilsetting av universitetslektor. Det kan være aktuelt å vurdere tilbud om vikariater (heltid/deltid) fra samme søkermasse ved ledighet som følge av intern omrokkering. Avdeling for helse omsorg og sykepleie blir fra 1. januar 2017 Institutt for ...