UROPRO

– en studie om underlivsfremfall og lekkasje hos kvinner

I UROPRO studien ønsker vi å undersøke om ulike fødselsmåter har innvirkning på utvikling av fremfall fra underlivet (descens) og lekkasje (urininkontinens og analinkontinens).

Vi innhenter opplysninger fra en gruppe kvinner som fødte sitt første barn ved St. Olavs Hospital i perioden 1990-1997, enten med tang, vakuum, keisersnitt eller vanlig fødsel.

Med utgangspunkt i koder i sykehusets pasientadministrative system (PAS), har vi identifisert hvem vi ønsker å invitere til å delta i studien. Kun de som har mottatt invitasjon fra oss kan delta.

Hva innebærer studien?

Alle som deltar i studien fyller ut et spørreskjema om symptomer på underlivsfremfall og lekkasje.

Noen av studiedeltakerne, som på forhånd samtykker til det, møter til undersøkelse ved St. Olavs Hospital i Trondheim

  • Vi undersøker styrke i bekkenbunnsmuskler
  • Vi måler grad av livmorfremfall eller fremfall av skjedevegg
  • Vi undersøker bekkenbunnsmusklene med ultralyd

Mer informasjon om studien finnes i UROPRO informasjonsbrosjyren (pdf).

Deltakelse i studien er frivillig

Vi ønsker at flest mulig fyller ut og returnerer samtykkeerklæring og spørreskjema.

Vi ønsker også svar fra de som IKKE har plager fra underlivet. Dette hjelper oss til å beregne hvor stor prosent av kvinner som har slike plager.

Samtykke og spørreskjema kan også besvares ved å gå inn på www.nsfm.no/uropro. Husk navn og eller deltakernummer.

Blant studiedeltakerne trekker vi ut en vinner av en iPad.

Studien gjennomføres i regi av Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital og NTNU

Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge.

Studien er finansiert med midler fra Extrastiftelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening.

Detalj fra "du sang I" av May Bente AronsenProsjektleder Salvesen og studieleder Volløyhaug.

Har du spørsmål?

Skriv mail til: uropro@stolav.no
Telefon: 90 25 45 39

Prosjektleder: Professor Kjell Å salvesenInstitutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU

Studieleder: Overlege Ingrid VolløyhaugKvinneklinikken, St. Olavs Hospital