Instituttgruppe pediatri

I pediatrisk instituttgruppe  har vi ansvar for forskning og undervisning i pediatri.

Pediatri og pediatrisk forskning er store og brede fagområder. De senere år har forskningen samlet seg om noen få områder innenfor barnenevrologi og nyfødtmedisin, luftveisinfeksjoner og barnerevmatologi . Flere av de ansatte arbeider dog også innenfor andre felt sammen med andre forskergrupper.

Noen sentrale forskningstemaer

  • Langtidskonsekvenser av lav fødselsvekt. Oppfølgingsstudier i forhold til hjerneutvikling med avansert MR-teknologi og i forhold til mental helse.
  • Automatisert analyse av nyfødte barns bevegemønster og motorisk langtidsprognose.
  • Omfang og årsaker til cerebral parese.
  • Omfang og prognose for barneleddgikt i Norge og Norden.
  • Omfang og årsaker til kroniske smerter hos norske barn og ungdom.
  • Nye luftveisvirus som årsak til barns luftveisinfeksjon.
  • Studier av metoder er for å minske vekten til barn og unge med overvekt.
  • Genetisk variasjon og komplikasjoner etter behandling hos barn med leukemi.

Forskningsgrupper

Andre relaterte forskningsgrupper

  • Barnekreft
  • Overvekt hos barn og unge

Instituttgruppen teller nesten 30 fast og midlertidig vitenskapelig ansatte. Vi samarbeider med Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, med forskningsmiljøer og kliniske miljøer nasjonalt og internasjonalt, og med andre fagmiljøer ved LBK, andre NTNU institutter, HUNT forskningssenter og andre klinikker ved St. Olavs hospital . 


Tue, 06 Sep 2016 09:23:26 +0200

Instituttgruppe for pediatri. Illustrasjonsbilde (iStockphoto)

Kontakt

Instituttgruppeleder