Om CEBRA

Ved Senter for tidlig hjerneutvikling (CEBRA - Center for Early Brain Development) forsker vi på hvordan man kan fremme optimal hjerneutvikling hos barn som har vært utsatt for uheldige hendelser i mors liv, ved fødselen, eller i tidlige barneår.

I vår forskning prøver vi å finne årsaker til slike uheldige hendelser, forebyggende tiltak og behandling som kan forebygge og/eller redusere konsekvensene av en skade. Forskningen omfatter dyreforskning, epidemiologisk forskning, tverrfaglig klinisk forskning på nye behandlingsmetoder, utvikling av nye diagnostiske metoder inkludert avanserte bildeteknikker (MRI, DTI, MRS, fMRI), og forskning på etiske problemstillinger.

Forskningen spenner fra akutt nyfødtmedisin, oppfølging gjennom spedbarnsalder og helt opp til voksen alder. Den omfatter spesielt for tidlig fødte barn, barn med uheldige påvirkninger under svangerskapet (veksthemning, infeksjoner, medikamenter, alkohol, nikotin, narkotiske stoffer), barn med medfødte hjernemisdannelser, barn som har vært utsatt for kronisk eller akutt oksygenmangel før eller under fødsel og barn som har vært utsatt for alvorlige ulykker eller infeksjoner i de tidlige barneårene.

Forskningen, som er den mest omfattende forskningen i pediatrigruppen ved LBK, er organisert i fire hovedtemaer med overlappende problemstillinger (i alfabetisk rekkefølge):

Det er også betydelig forskningssamarbeid med andre faggrupper, institutter og fakultet ved NTNU, så vel som med ledende nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.

Wed, 18 Oct 2017 10:39:17 +0200

Sovende baby. Illustratsjonsfoto.

Kontakt

Professor Torstein Vik

Publikasjoner