MumMet og PedMet

I MumMet og PedMet studiene ser vi på langtidshelsen til både mødre med polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og deres barn.

I MumMet studien ønsker vi å undersøke mødrene med PCOS og de friske kontrollenes helse 5-9 år etter deltakelsen i PregMet1 og NormalFlow studiene (se under).

Vi ønsker å kartlegge mødrenes metabolske helse, hormonelle status, lungefunksjon og livskvalitet. Vi sammenligner langtidshelsen til kvinner med PCOS med kontrollenes, og helsen til kvinner med PCOS som brukte metformin med de som brukte placebo under graviditeten.

I PedMet studien følger vi opp barna til kvinner med PCOS og friske kontroller som deltok i PregMet1 og NormalFlow studiene (se under). Vi ser på vekst, vekt, hodeomkrets, muskel- og fettsammensetning i kroppen, hormonell status og glukosemetabolisme.

Vi ønsker også å se om metformin-eksponering i fosterlivet har langtidseffekt på barnas helse. Vår hypotese er at de metformin-eksponerte barna har en bedre metabolsk helse sammenlignet med de placebo-eksponerte.

PregMet1 og NormalFlow

Mellom 2005 og 2009 ble 273 gravide kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS) inkludert i en studie der vi ønsket å undersøke effekten av metformin på svangerskapskomplikasjoner sammenlignet med placebo (PregMet1 studien). Samtidig ble 123 friske kontroll kvinner inkludert i NormalFlow studien.

Om studien

Studien startet sommeren 2014 og beregnes å avsluttes sommeren 2016.

Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge.

Studien er finansiert av:


Tue, 07 Jun 2016 10:43:03 +0200

MumMet gruppefoto. Foto: Privat

PedMet gruppefoto. Foto: Privat

Kontakt

Prosjektleder og hovedveileder:

Eszter Vanky, Professor

PhD kandidater:

Biveiledere: