Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

Forskningsgruppen for medisinsk mikrobiologi og infeksjon fokuserer på forskning innen to hovedfelt: mikrobiell proteomikk og genomikk, og inflammasjon. Forskningsgruppen er interdisiplinær med eksperter innen bakteriologi, virologi, molekylærbiologi og genomikk, pediatri og ortopedisk kirurgi, og arbeider i nært samarbeid med St Olavs Hospital.

Forskningsaktiviteten relatert til mikrobiell proteomikk og genomikk dekker flere felt inkludert Gruppe B streptokokker, diarre-assosiert E. coli, Staphylococcus aureus, Legionella pheumophila og biofilm, og forskningsaktiviteten relatert til inflammasjon omfatter områdene proteseinfeksjoner, luftveisinfeksjoner hos små barn, medfødt antiviral immunitet, og autoimmunitet relatert til psoriasis.

Wed, 03 Jul 2013 10:35:43 +0200

Petriskål. (Illustrasjon/Foto)

Kontakt