Klinisk langtidsoppfølging og bildediagnostikk av hjernen

Forskningsgruppen har hovedfokus på klinisk langtidsoppfølging (fra fødsel inn i voksen alder) av barn/unge med lav fødselsvekt sammenholdt med avanserte MR-teknikker, samt kognitiv intervensjon i form av databasert arbeidsminnetrening. Forskningsgruppen ledes av førsteamanuensis Kari Anne I. Evensen.

Gruppen samarbeider tett med MR senteret hvor kvantitative MR metoder (3D strukturell MRI, DTI, MRS, fMRI) brukes for å undersøke sammenhengen mellom hjernefunn (volum, overflate, hjernebarktykkelse, organisering i hvit substans), pre- og perinatale risikofaktorer og klinisk utkomme (kognisjon, psykiatri, syn, motorikk, vekst og fysisk helse) hos for tidlig fødte barn med svært lav fødselsvekt, terminfødte barn med lav fødselsvekt, og terminfødte barn med normal fødselsvekt.  

En oppfølgingsstudie i samarbeid med forskere ved Psykologisk institutt, UiO har studert hjerneutvikling fra småbarnsalder opp til tenåringsalder ved hjelp av MRI og kognitive undersøkelser av normale barn i Trondheim og  Oslo, rekruttert fra den landsomfattende Mor-Barn studien og i samarbeid med Folkehelseinstituttet. I Trondheimsdelen av prosjektet inngår i tillegg oppfølging av ca. 50 for tidlig fødte barn som undersøkes med de samme metodene.   

For tiden har vi følgende forskningsprosjekt innen disse temaene:

Normal tidlig hjerneutvikling

  • Studere hjerneutvikling sammenholdt med utvikling av psykiatriske, kognitive, motoriske og andre kliniske funksjoner hos friske barn, ungdom og voksne. 

Perinatal hjerneskade – innvirkning på hjerneutvikling og hjernefunksjoner

  • Studere hvordan perinatal hjerneskade og mental og fysisk helse forandrer seg gjennom barndom og ungdom inn i voksen alder og videre mot aldring hos personer født for tidlig og/eller med lav fødselsvekt.
  • Undersøke sammenhengen mellom avvik i hjernestruktur og ulike typer nevrologiske, nevropsykologiske og psykiske vansker.

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt, og har nære kontakter med de kliniske miljøene ved St. Olavs Hospital, samt med andre institutt og fakultet ved NTNU.

Nasjonalt har vi samarbeid med Universitetet i Oslo og Sørlandet sykehus HF, og vårt internasjonale nettverk inkluderer forskningsgrupper i Europa og i USA.

Forskningsgruppen er en del av APIC (Adults Born Preterm International Collaboration) som består av ledende forskergrupper fra en rekke europeiske land, samt fra Australia, New Zealand, USA og Canada. Dette forskningssamarbeidet innebærer deling a data og felles publiseringer. Så langt er 3 artikler publisert/in press.

NTNU v/forskningsgruppen er også partner i EU-prosjekt: Horizon 2020: Research on Children and Adults born Preterm (RECAP) i perioden 2017-2020. Målsettingen for RECAP er å fremme helse og velferd for barn og voksne som er født for tidlig og å studere underliggende risiko- og beskyttende faktorer. En hovedintensjon er å harmonisere og kombinere europeiske oppfølgingsdata av barn og voksne født for tidlig.

Det er til nå avlagt 8 doktorgrader med utspring i forskningsgruppen, mens 6 PhD-prosjekter pågår.


Wed, 03 May 2017 14:16:53 +0200
MR bilder av hjernen

Forskningsgruppen

I tillegg er en rekke PhD kandidater og forskerlinjestudenter tilknyttet forskningsgruppa. Så langt har gruppen generert 8 PhDer, og seks prosjekter er pågående.