1. august 2017 slo Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK) og Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin (IKMM) seg sammen til Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM). Vi jobber fortløpende med å oppdatere nettsidene.


Det medisinske fakultet

Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

En person ser inn i et mikroskop

Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK) har en sammensetning med betydelige innslag av såvel kliniske fag som laboratoriefag. Dette gir oss unike muligheter innen translasjonsforskning.

Instituttets styrke gjenspeiler seg i et bredt spekter av laboratorieteknikker, inklusiv kjernefasilitet i histologi og elektronmikroskopi, utnytting av materiale fra populasjonsbaserte studier og biobanker, samt klinisk pasientnær forskning innen fostermedisin, barnemedisin og kvinnehelse.

Thu, 08 Dec 2016 09:41:32 +0100

Kontakt

  • Besøksadresse: 5. etasje i Laboratoriesenteret, Erling Skjalgssons gt. 1, Trondheim
  • Postadresse: Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Postboks 8905, 7491 Trondheim