Instituttgruppen for laboratoriemedisin

Instituttgruppe for laboratoriemedisin omfatter forskningsgrupper innen fagområdene medisinsk biokjemi, farmakologi, medisinsk genetikk, immunologi og transfusjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi.

Forskningsaktiviteten innen hvert av fagområdene foregår ofte i samarbeid med samme fagområde og/eller kliniske avdelinger ved St. Olavs Hospital, andre institutter ved NTNU og andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Flere av forskergruppene har tilknyttet PhD-, master- og forskerlinjestudenter.

Forskningstema:

Petriskål. (Illustrasjon/Foto)

Kontakt

Instituttgruppeleder

Frank Skorpen