Kvinnehelse - PCOS

Vi studerer polycystisk ovariesyndrom (PCOS) både hos gravide og ikke-gravide kvinner. Vi følger opp kvinner med PCOS før, under og etter graviditet, og deres barn med somatiske og kognitive undersøkelser.

Målet er å kartlegge korttids- og langtidshelse hos mødre som har PCOS og deres barn. Vi undersøker mulige konsekvenser av PCOS og effekter av metformin-eksponering under graviditet på hemodynamikk, farmakokinetikk, vektutvikling, kroppssammensetning, hormoner, metabolism og lungefunksjon.

Andre forskningsområder er amming relatert til mors og barns langtidshelse, pasientskade og erstatningssaker i gynekologi, fødselsinduksjon, setefødsler og hyperemesis (ekstrem svangerskapskvalme).

Samarbeidspartnere

Lokale samarbeidspartnere er Barne- og ungdomsklinikken og Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital, og Forskningsgruppe for inflammasjon og genetikk i svangerskap og gruppen Exercise, cardiometabolic health and preproduction ved NTNU.

Vi har pågående kliniske og epidemiologiske studier med etablerte grupper i Bergen (Norge), Sverige, Finland, USA, Canada og Australia hvor vi samarbeider om forskjellige aspekter av PCOS, fedme og amming.

Forskningsprosjekter:


Wed, 11 Oct 2017 10:53:28 +0200
Voksen- og barnehånd. Illustrasjonsfoto: iStock

Kontakt